Adelige Arkitekter Embedsmænd Erhvervsfolk Frihedskæmpere Gejstlige Kongelige Kunstnere Læger / Helbredere Militærpersoner Politikere / Politisk aktive Skolefolk Videnskabsfolk Hesselagergård Langesø Hofmansgave Søndergårde Nakkebølle Gyldensteen Sanderumgård Ravnholt Bramstrup Lykkesholm - Ellested Sogn Ørbæklunde Holstenshus Søbysøgård Hindsgavl Egeskov Østrupgård - Østrup Sogn Glorup Elvedgård Broholm Flenstofte Valdemars Slot Hagenskov Hvidkilde Holckenhavn H.C. Andersens Hus Gråbrødre Kloster Odense Adelige Jomfrukloster Odense tidl. Tugthus Odense Slot H. C. Andersens Bogense Regisse Kilde Svendborg og H. C. Andersen Den Voigtske Gaard Bregninge Nørre Lyndelse Skole Sortelung Carl Nielsens Barndomshjem Nr. Lyndelse Kirkegård Heden Kirke Nørre Lyndelse Kirke Nørre Søby Kirkegård Lazarus opvækkelse Carl Nielsen-busten Ryslinge Højskole Fløjtespilleren Pegasus Vaskeplads Skt. Hans Kirke Odense Rådhus H.C. Andersens barndomshjem Kvægtorvet H.C. Andersen statue Skt. Knuds Kirke Odense Fattiggård Bispens gård Sortebrødre Torv Linnemanns Brændevinsbrænderi Borgmester Madsens Gade Worsaaesgade Louisesvej Linnemannsgade Bardenflethsgade Tagesvej Billensteinsvej Platzvej Niels Bentzens Allé Jacob Gades Stræde Lehmannsvej Brinckersvej Beckersvej Anton Berntsensvej Steensens Vej Hessvej Ingvard Andersensvej Kiddesvej Orla Lehmannsgade Dollerisvej Jørgen Sørensens Vej Lomholtvej Hans Bundgaards Vej Søren Slibers Vej Langagervej A.C. Møllers Vej Borchs Allé Jeppe Jensens Gade Ladegårdsvej Agersnapsvej Herslebsgade Taulsvej Jørgasvej Niels Skous Vej Holger Sørensens Vej Krintelsvej Kammasvej Stampesvej Vedelsgade Julius Jepsens Vej Alrøesvej Bolundsvej Bertel Nielsens Vej Andreas Nielsens Vej Karl Bjarnhofs Vej Kaptajn Bertelsens Vej Lundahl Nielsens Vej Martha Jensen, Manufakturindehaver Ingeborg Jensen, Modist Anna Pilgaard - Hatteforretning i Grønnegade Lokalpolitikeren Caroline Elisabeth Mogensen Ruth Sørensen, Lokalpolitiker Vandel Ungdomsskole Grejsdalens Planteskole Mary Gårde, Lokalpolitiker Anders Sørensen Vedels statue Maria Søstrene i Vejle Statshusmanden Dagmar Kristensen Kirstine Jensen, Lokalpolitiker Maren Brincker, Frue på Grejsdalens Hammerværk Tirsbæk Gods Lydia Lundsberg Kristensen, Centralbestyrer Jenny Tapager hjemmesygeplejerske Asta Andersen, boghandler Hanssinelund Eneboeren i Grimstrup Krat Emmerske Bedehus Christian IVs redningsmand Nørholm Gods Sørøveren fra Strellev Barbaras Hule Riberhus Slotsbanke Augustenborg Slot Gråsten Slot Heksen Maren Splids hus Moltke - Ribes populære stiftamtmand Sagn og spøgelseshistorier på Riber Kjærgård Taarnborg Brorson - "Den yndigste rose er funden" Jacob A. Riis – verdensberømt dokumentarfotograf Alslev Mølle Trøjborg - middelalderborg, renæssanceslot og slotsruin A. L. Johansens Vej Castenskjoldsvej Dr. Fichs Vej Marbæk Plantage Kniplingshandler Wulffs Gaard - Brede Mjolden Mindepark Bovlund Frimenighedskirke Kærmark Brøns Mølle og Lydik Jacobsen Niels Andersen Hansens gård Vester Anflod Fiskernes Mindelund i Esbjerg Museum Sønderjylland Skærbæk Grænsen af 1920 mellem Tyskland og Danmark Gallehus og guldhornene Digegrevens Hus Angels Palæ Gavlhuset (Tønder) Store Apotek (Tønder) Tønder Gymnasium Hedeselskabet (Tønder) Tønder Kulturhus Tønder Kaserne Røj Ecco-Centret Hestholm Amtmandspalæet Kredshuset i Tønder Ludwig Andresen Schule Hagges Pub Lægan kro Tønder Kristkirke Gallehus Skov Muren i Mariegade Mindesten over Leopold Herman Severin Løvenskiold Mindesten for angrebet på de tyske skanser, 23. april 1849 Bøffelkobbel Skov og Bøffelkobbelhuset Quedens Gård Hotel Dagmar i Ribe Sønderborg Rådhus Kejserstenen Hertugstenen Hudevad Smedjemuseum Frimenighedskirken Stenderup Retterstedet Nybøl Herred 1864 Nybøl Skole 1864 Frederik Hansen Nybøl Kirke Ellekærstedet, Tokkerodvej Fraugde Kirke A. D. Jørgensens fødested i Gråsten A. D. Jørgensen mindesmærke, Gråsten Gisselfeld Kloster Skejten ved Fuglsang på Lolland Bregentved Skt Nicolai Kirke i Nakskov Søholt Gods på Lolland Mordet i Nysted 1848 1864 Nybøl Carl Nielsen ved Skt. Knuds Kirke Stødby 1864 Ordre til storm på Dybbøl 1864 Stormen på skanse 1 1864 Stormen på skanse 3 1864 Stormen på skanse 4 Frits Clausens Hus i Bovrup 1864 Stormen på skanse 5 1864 Den røde prins på Avnbjerg Flyvergrav på Rødby kirkegård Mindeanlægget i Rødby Fjord Mindesmærke over husmand Rasmus Jensen Vandman, Skørringe Mindestenen for Emil Aarestrup i Nysted Havnen i Næstved Hårlev Kirke Strøby Kirke Førslev Arrest Fodsporet Pinetum Valløby Kirke Galgebakken - Tybjerglille Bakker Galgebakken ved Ugledige Hovmands købmandsgård i Østergade 14B-C i Rødby Jernbanestationen i Rødbyhavn Tuesens Badstue Vålse Kommunalhus Karl Møller Lammehøj i Varpelev Herluf Trollesvej 3 Kloge Søren Søofficersskolen i Mørvig [Mürwick] Klaus Berntsen Mindesten for Poul Peder Poulsen Kragsbjerggaard Mindesten for Borgmester A. M. Kristensen Obelisken Stålgården Kalven ved Sct. Mortens Kirke Czarens Hus Digterhjemmet Kampmanns hus Sønderho Kro Kjællinghølgården Sjørup Skov Fuglsang Herregård Poverty in Odense Den Spanske Trappe Carl J. Ulrich & Søn i Haslev Vandkraftværket - Harteværket Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Brødremenighedens-hotel. Sprøjtehus Lindegade Hejls Efterskole 1894-1920 Gravmæle for Niels J. Petersen Strøby- Mindesten Martin A. Hansen Gravkors for P. H. HERONIMUS faldet d.29. juni 1864 Mindesten for Carl Ploug General Gablenz i Kolding Svend Grathes minde Staldgaardsgade i Vejle Døve Dorthes Høj Kokborg gamle skole, Damgårdvej 2 Thyregod Præstegård House of Innovation Teglværket og badebroen Hou gamle skole Havnegade og Nørreled Det Gamle Fiskerhus Jernbanestationen Gersdorffslund Bjørnkær Voldsted Blå Flag Egmont Højskolen Det gamle toldsted ved Hølken Strand Toldbygningen Lilleholm i Præstø fjord Amtmandsboligen i Vejle - Vejle Stadsarkiv Vær Kirke Leonora Christinas død på Maribo Kloster P. C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint, 1846 Fotograf Kirstine Lund Den sidste henrettelse Hejlsgård Hejls forsamlingshus Dødsdom St. Thomas Apotek Als by og sogn Mindesten over S. P. V. Birkedal Sillerupvej 3, Neder Lert Mindesten for Laust Nielsen P. Blichers Papirvarefabrik Stauning bøgen Billedskærer Andreasen får en opgave Enkeboligen i Vemmetofte Ankelbo skole Krog skole Mosede Hans' grav Billedhuggeren Chresten Skikkild Statue af I. C. Christensen Mindesten. Bülows monument Carit Etlars fødehjem Henrik Pontoppidans fødehjem Johnsonske stiftelse Ryes monument Trolde Hus Ryes Høj Klinten Smed H. S. Hansen Rakkerne i Dejbjergområdet Vækkelsen/die Glaubenserweckung 1897 Mindesten frihedskæmperen Jens Toldstrup Munkegårdsskolen Bagsværd Kirke Esplanaden Thorvaldsens Museum Operahuset i Bredgade Moltkes Palæ Erichsens Palæ Risø Det nyeste Christiansborg Odd Fellow Palæet Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, København Blekingegade Katolsk Kirke i Bredgade Store Dyrehave Holmens Kanal, Landmandsbanken Statue af Frederik VII Henning Larsens Gymnasium Kirurgisk Akademi, Bredgade Ole Rømers Observatorium Vikingeskibshallen Salys rytterstatue Christiansborg Slotskirke Kejsergade, København Kancellibygningen Vestervig Kirke Roskilde Festival Frederiksstaden - Amalienborg Frederikskirke / Marmorkirken Prinsens Palæ (nuv. Nationalmuseum) Det Gule Palæ Palæet i Roskilde Frederiks Hospital, Bredgade Sankt Hans Hospital Høje Gladsaxe Absalons Borg Snubbekorset Carsten Niebuhr Forskningscenter, Københavns Universitet Præstegården ved Høje Taastrup Kirke Præstegården Kommunekontor Aktiestykket Engmarksvej 19, Jerlev Mejslingvej 25 - Damkjærhus, her lå Jerlevs første skole efter Skoleforordningen 1814 Casa Sana Hartmanns Hus Florentine Larsen Flårup gamle Smedje Søfolkene fra Emmerlev Mindestenen for Christian Olsen Søfolkene fra Ballum **Danmarkshistorien set fra toget - Fruen til Bidstrup Gods Søfolkene fra Grådyb Søfolkene fra Højer Søfolkene fra Tønder Hjortkær-Jyllerup skole Redningsbåden Emile Robin Rønnebæksholm Fortællinger af Esther og Viggo Nielsen A.K. Erlang/Logaritmetabeller Sognefoged og fisker Otto Heide Sørensen Neels Torv Hans Isbrandtsens Plads Fiskernes huse og Lars Ols' Bagergangen og Silde-Jens Fogdens Plads E. C. Hammersvej Aagården har formodentlig sit navn efter Harested å der slynger sig lige i nærheden. I 1870 køber Anders Pedersen Aagården af Baron Carl Theodor August von Scheel Plessen. Bandholm Elektricitetsværk Annekskirkegården på Karlslunde Landevej ml. nr 6 og 8 Panumsgade i Bandholm. Johan Christian von Jessen Krigergraven Viktor Fussing Rasmussen Theodor Løwenstein & Østergaard Rasmus Christian Reeholm Adolf Frederik von Harbord Peder Hansen von Balle Niels Jochumsen Nitschke & Houmann Georg Walther Andersen Peer Borup Ludovica og Emmy Thornam Emil Møller Hektor Frederik Jansen Estrup Jacob von Flindt Nikolaj Ditlev Amund Ræder Just Christian Valentin Haurowitz Frederik Kerff Klaus Berntsens grav Kjeld Thomasen Kjeldsen Robert Holm Adam Helms Christoffer Petersen Johan Sørensen Lindemann Johannes Fogh-Nielsen Christopher Petersen Nikolaos Sophus Valdemar Theophilos Attikos Lüth Gravminde over M. A. Petersen Georg Marquard Carl Albert Aggerbeck Ulrik Frederik Rosing Olympisk Medalje Verner Høj Nielsen Arthur Vincent Plante Jens Christian Juliussen H. C. Hansen Anker Engelunds Vej Alfred Munkholms Vej A. M. Andersens Gade Valdemar Poulsens Vej Vitus Berings Vej Robert Svendsens Vej Jens Duus Vej Strøybergsvej Føltveds Passage Fridtjof Nansens Vej Frederiksgade Frederik Obels Vej C.W. Obels Plads Maren Turis Gade Ulrik Birchs Vej Absalonsgade A. C. Jacobsens Vej Urbansgade Braskensgade / Braskensgyde Dag Hammarskjölds Gade D. G. Monrads Vej B.S. Ingemanns Vej Niels Lykkes Gade Jørgen Sonnes Vej Paludan Müllers Vej Ellehammersvej Elisabethsvej Oluf Borchs Vej C. V. Jessens Gade Carl Rothes Vej Constancevej Christiansgade Christen Kolds Vej Carl Plougs Vej Carl Blochs Vej Carit Etlars Gade Caroline Smiths Minde Peter Freuchens Vej Peter Fabers Vej Peter Bruuns Vej Peder P. Hedegaards Vej Myrdalstræde Millevej Michael Anchers Vej Martinus Rørbyes Vej Marstrandsvej Maren Turis Plads Maren Poppes Gyde Maren Hemmings Vej Julius Posselts Vej Johannes Ewalds Vej Jens Bangs Vej Jens Bangs Gade /Jens Bangs Gyde Jens Baggesens Vej J. P. Kochs Vej H. J. Rinks Vej H.C. Andersens Vej H. A. Brorsons Vej Kaj Munks Vej Alfred Nobels Vej Gustav Thostrups Vej Gustav Holms Vej Godfred Hansens Vej Gertrud Rasks Vej Olfert Fischers Gade Oberst Myhres Vej Vangs Allé Wibroesvej Ørstedsvej Aabos Plads Dronning Christines Vej Høeg Hagens Vej Kayerødsgade Holbergsgade Henning Smiths Vej Hans Hedtofts Vej Hans Egedes Vej Louisegade Lippmanns Plads Linus Paulings Vej Skovgårdsvej Thuresensvej Thomas Manns Vej Th. Staunings Vej Brønlundsvej Brettevillesgade Söderblomstien Nervøs Vej Sophie Hedvigs Vej De Lichtenbergsvej