Pejrup


Luftfotografi. Udsigt over bindingsværksgård. Krøllegården, Pejrup

Intro

Pejrup er nævnt første gang 1327 i forme Pertorp. Forleddet er mandsnavnet Peter. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.