Pederstrup - Sdr. Højrup Sogn


Udklip fra Illustreret Tidende. Den sydfyenske Jernveis Aabning. Stationsbygningen i Pederstrup


Landsbyen Pederstrup på Fyn. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Pederstrup på Fyn. Pederstrup Mejeri. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto.

Intro

Pederstrup er nævnt første gang 1438 i formen Pederstrop. Forleddet er en form af det kristne mandsnavn Peter. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.