Pederstrup - Longelse Sogn


Landsbyen Pederstrup i Longelse Sogn på Langeland: Gård på Pederstrupvej 3. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Gård fra landsbyen Pederstrup i Longelse Sogn på Langeland. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.


Landsbyen Pederstrup, Longelse Sogn på Langeland: Pederstrupvej 3 ligger dette bindingsværkshus fra år 1800. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger.


Landsbyen Pederstrup, Longelse Sogn på Langeland: Pederstrupvej 6 ligger dette bindingsværkshus fra 1850. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger.

Intro

Pederstrup er nævnt første gang 1412 i formen Pædherstrop. Forleddet er en form af mandsnavnet Petær. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.