Pedersholm Herregård


Pedersholm Herregård, 1965. Fotograf: Allan Simonsen

Intro

Herregården stammer fra 1770. Den ejes nu af Bruun Rasmussens Auktionshus, hvor der afholdes auktioner.

Herregården Pedersholm stammer fra 1770, men stedets historie går helt tilbage til slutningen af 1400-tallet, hvor borgen Rosborg blev bygget sydvest for Vejle lige nord for Vejle å. Kongen var borgherre og Vejle blev styret herfra. Borgen blev dog nedlagt i 1400-tallet, Vejle kom under jurisdiktionen fra Koldinghus og Rosborg blev omdannet til en ladegård, der var ejet af Vejle by. Det var gården helt til 1718, hvor den danske konge igen erhvervede sig ladegården. I 1767 blev jorden solgt på auktion til Peder Terkelsen, der omdøbte gården til Pedersholm. Der gik dog kun 3 år inden gården var solgt igen, denne gang til Johan Meden. Herefter blev herregården solgt med jævne mellemrum indtil Vejle Kommune i 1959 købte ejendommen. I 1990 købte Jesper Bruun Rasmussen Pedersholm og indrettede herregården til auktionshus.

Pedersholm ligger ikke det nøjagtigt samme sted som middelalderborgen, den ses ca. 300 meter øst for herregården i engdraget. Herregården ligger i stedet der, hvor borgens ladegård lå. Pedersholm Herregård blev opført i perioden 1770-75 af Johan Meden. Hovedbygningen består af 1 stokværk over en høj kælder. Hovedbygningen har ved hver gavl en lavere tilbygning, som er sammenbygget med en sidefløj mod vest fra 1800-tallets midte. Bruun Rasmussen har i år 2002 opført en ny tilbygning i samspil med den smukke hovedbygning.

Henvisninger:
Læs mere om Pedersholm på VejleWiki Pedersholm
Danske Slotte og Herregårde, bd. 15. (red.) Aage Roussell Kbh. 1967.
Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red.) Asbjørn Hellum Vejle 1997.
www.bruun-rasmussen.dk