Peder Hansen von Balle


Tegning af en Underofficer fra Der Slesvigske Kyrasser Regiment til hest.


Gården til Søndergade 48, også kendt som Kasernegården, som den så ud i 1925.

Intro

Peder Hansen von Balle var Premier Major ved det Slesvigske Kyrasserregiment - eller ved »de Horsens hestfolk« som de også kaldtes. Gravstedsnummer: C F30.

''Peder Hansen von Balle'' var søn af Biskop Nicolai Edinger Balle, der var biskop over Sjælland fra 1783 til 1808. Han var Ridder af Dannebrog, samt eskadronchef og Premier Major ved det Slesvigske Kyrasserregiment i Horsens. Det Slesvigske Kyrasserregiment blev dannet i 1679 under navnet Det Holstenske Rytterregiment. Horsens var garnisonsby for regimentet fra 1724 og indtil 1842, hvor regimentet blev nedlagt. Befolkningen var, til at starte med, ikke ligefrem begejstrede for soldaternes tilstedeværelse i byen. Frem til 1806 boede de menige soldater rundt omkring i byen. Oftest boede de i baghuse, udhuse eller på lofter i de fattigere kvarterer. Befalingsmændene boede typisk på Søndergade, hvor de mest velstillede horsensianere også boede. I 1806 købte regimentet bygningen Søndergade 48, der sidenhen kom til at gå under navnet 'Kasernegården'. Dermed var indkvarteringen hos de private også ovre. Det var blandt andet indkvarteringen hos de private, der var med til at gøre forholdet mellem by og regiment dårligt. Indkvarteringen var nemlig pålagt og den tvang mange familier til at stuve sammen på meget lidt plads, for at gøre plads til kyrassererne. I 1842 omstruktureres hæren og i den forbindelse vælger man at nedlægge Kyrasserregimentet - dets tid i Horsens er dermed ovre. Forholdet mellem regiment og by må i mellemtiden være blevet bedre, da den lokale avis udtrykte "dyb smerte" over nyheden. Vil du vide mere om Det Slesvigske Kyrasserregiment og deres tid i Horsens? [https://historiskatlas.dk/Mindesten_for_det_Slesvigske_Kyrasserregimet_(8564) Så se her!] ''Udover at stå som et stille vidne på Det Slesvigske Kyrasserregiments tid i Horsens, så fortæller Peder Hansen von Balles gravsten også en interessant historie om indfrielsen af en døendes mands ønske''. Von Balle havde før sin død fremsat et ønske om, at blive begravet på den nye »Assistenskirkegård« ved Kildegade, der var under konstruktion (nu kaldet Nordre Kirkegård). Ved hans død lod man derfor hans kiste henstå i 5 måneder, indtil den kunne blive nedsat på den nye kirkegård. Dermed blev von Balle - som det også fremgår af gravstenen - den første der blev begravet på Nordre Kirkegård.

''Gravstenen'' er en ganske enkel natursten. ''Inskriptionen ''er udelukkende med versaler, indhugget og optrukket med sort. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'', da man anser Peder Hansen von Balle som værende en fortjenstfuld person og fordi stenen er den første, der blev sat på Nordre Kirkegård efter dens anlæggelse.

''Tekst'' Byarkivet Horsens: H102 (Horsens Kyrasser-Regimentets historie 1679-1842). [https://historiskatlas.dk/Mindesten_for_det_Slesvigske_Kyrasserregimet_(8564) Mindesten for Det Slesvigske Kyrasserregiment af Horsens Museum.] Svend Aage Bay: '''Horsens historie indtil 1837'''. Horsens 1982. Torkil Baumgarten: '''Det Gamle Horsens og Horsens Slægter – topografiske og personalhistoriske bidrag til Horsens bys historie fra 1661-1688'''. København 1925. ''Billeder'' Byarkivet Horsens