Peace-Keeper Rose
Intro

Foran Bülows Kaserne står et mindesmærke for FNs oprettelse i 1945 og den første fredsbevarende styrke.

Mindesmærket består af et rosenbed, hvor der i midten er opsat en træpæl med to metalplader. Fredericia Kommune, De Blå Baretter og Telegrafregimentet anlagde bedet i 1995 i anledning af 50-års jubilæet for FN's oprettelse 24. oktober 1945. Den nederste metalplade er tilføjet i 2006 til minde om FN's første fredsbevarende styrke, der i 1956 afgik ved en parade på Øster Voldgade foran kasernen. Der var tale om en dansk/norsk styrke, der blev indsat i Suez, Sinai og Gaza.