Pastor Nielsens Vej

Intro

Navngivet 12. januar 2005, opkaldt efter pastor Ejnar Nielsen, født 1900 død 1965.

Pastor Nielsen var præst i Hals 1936-1965, og en meget markant præst, der i sin gerning og omgang med sognebørnene skilte sig en del ud fra præster, som de er flest. F.eks. kunne han finde på absolut at fraråde et bestemt navn ved dåb, eller ved bryllup sammenligne ægteskabet med en cykel: Den skal passes og plejes, ellers ruster den og går i stykker. Ved optagelse af billeder af konfirmationshold, præsterede Nielsen et par gange at hive de gotiske sidealterfigurer, ca. 1300-tallet, fra Hals Kirke med ud, således at der blandt konfirmanderne står træfigurer af Johannes og Maria. Pastor Nielsen var leder af modstandsbevægelsen i Hals, og i særlig grad trådte i karakter i befrielsesdagene. Her i Hals overgav tyskerne sig først den 17. maj, og pastor Nielsen og hans mænd måtte i dagene fra 5. til 17. maj føre vanskelige forhandlinger med tyskerne, som truede med at beskyde Hals, hvis man ikke kunne holde justits blandt folk, der også her overfaldt og forulempede piger der havde haft tyske kærester o.s.v. Da tyskerne endelig overgav sig den 17. maj kl. 17, blev Pastor Nielsen i dele af dagspressen hængt ud for at have brugt "Gestapolignende" metoder for at skaffe ro blandt sine sognebørn, mens andre dele af pressen roste ham for at være manden, der havde forhindret at Hals blev skudt i grus. Sagen gik Nielsen meget på, men han kom ud af den med æren i behold, og i øvrigt med en skrivelse fra forsvarsstabens efterretningsafdelingen, der anførte, at Nielsen under Besættelsen havde ydet afdelingen særdeles værdifuld bistand ved at skaffe oplysninger fra disse kanter. Pastor Nielsen boede naturligvis i præstegården, i nabobygningen til den gamle produktionsskole, så den geografiske tilknytning er der. Historisk har Nielsen betydet meget som præst og som leder af modstandsbevægelsen, og ikke mindst som manden der navigerede Hals gennem et kompliceret og farligt forløb i dagene 5.-17. maj 1945.

Hals Kommune, Museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsens forslag til vejnavn.