Parkeringsanlæg
Intro

Med de ca. 1.000 p-pladser, som p-kælderen under den nye bydel og Musik- og Teaterhuset ODEON får, bliver det nemt at finde en ledig p-plads. Bilister parkerer i det område, hvor de har et ærinde, og tager en af de 10 opgange direkte op til gadeplan.

P-anlægget har i alt fem op- og nedkørsler. En i nord ved den nuværende tunnel under Østre Stationsvej, en i syd ved Torvegade, to i vest ved Albani Torv og Skulkenborg og en i øst ved Musik- og Teaterhuset.