Parcelhuskvarteret - et stykke Danmarkshistorie


Husene i Ølsemagle Strand og Ølby Lyng er især bygget i 1960erne og 1970erne.


De første ti huse på sydsiden af Syrénvej er alle bygget af det samme byggefirma. Engang var husene altså helt ens. Med tiden har de dog hver især fået deres egne præg efter de mennesker der har boet i dem.


I parcelhuskvarteret betyder ikke kun hus og have, men også vejen en central rolle i det sociale liv.

Intro

Parcelhuskvarterenes udvikling i sidste halvdel af 1900tallet fortæller historien om det danske velfærdssamfund. Her fik middel- og arbejderklassen mulighed for at bygge og eje egen bolig og nem adgang til lys og luft i egen have. Parcelhuset skabte en ny ramme for det moderne familie- og børneliv.

Parcel betyder “jordstykke, der er udstykket af større jordområde” (kilde: ordnet.dk) Parcelhuset er således en betegnelse for et fritliggende hus, der ligger på egen matrikel. Ideen om énfamiliehuset med have opstod i 1800tallet, da det bedre borgerskab i byerne begyndte at bygge i villaer til sig selv. De små billige udtykninger, som parcelhusene typisk er bygget på, gav middel- og arbejderklassens mulighed for at opnå samme boligstandard med egen bolig og have. Mange parcelhuse blev bygget af beboerne selv eller af lokale håndværkere, der opkøbte grunde og bebyggede dem.

Parcelhuskvarterer som Ølby Lyng og Ølsemagle Strand findes over hele Danmark. Her fortæller de historien om udviklingen af det danske velfærdssamfund. I tiden efter 2. Verdenskrig boede mange, især unge familier, i små, utidssvarende lejelejligheder i byerne. Da parcelhusbyggeriet boomede i 1960erne og 1970erne, tilbød de nye boligkvarterer en markant forbedring af boligstandarden. Gode låneforhold, skattefordele, stigende huspriser og faldende gæld op gennem 1960erne og 1970erne betød også, at mange flere familier end tidligere havde råd til at eje egen bolig. Det blev en god forretning af være boligejer, og i 1972 blev ordet “friværdi” optaget i Den Danske Ordbog. For mange symboliserer parcelhuset drømmen om det gode liv. Mange af dem, der byggede hus dengang, blev boende efter, at børnene flyttede hjemmefra. I dag vender børnene gerne tilbage til samme kvarter med deres familie.

Mellem 1960 til 1980 blev der bygget 450.000 parcelhuse i Danmark (kilde: bolius.dk) Det svarer til, at det bebyggede areal i Danmark blev mere end fordoblet. I dag bor over halvdelen af den danske befolkning i parcelhuse (kilde: dac.dk)

Køge Bys Historie Bind II 1850-1988 (udgivet af 1988 af Køge Kommune i samarbejde med Køge Museum og Køge Byhistoriske Arkiv) Annegrete Kraul og Kristine Søndergaard Madsen 2007 Parcelhusets pionerer – Da Jensen flyttede på Lærkevej. Bolius. Køge Arkiverne www.bolius.dk www.dac.dk Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/" https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/] Læs mere om typehuse her: [https://historiskehuse.dk/stilblad/typehuset/ https://historiskehuse.dk/stilblad/typehuset/] Læs mere om parcelhuskvarterens historie her: [https://www.bolius.dk/parcelhusets-arkitektur-og-historie-17537" https://www.bolius.dk/parcelhusets-arkitektur-og-historie-17537]

''Publiceret''

Med 1960erne opstod de industrielt fremstillede typehuse, som kunne rejses hurtigt og billigt med betonelementer. Det gav endnu flere mulighed for at bygge egen bolig. Nogle steder var det dog byggefirmaer, der opkøbte grundene og rejste flere huse på én gang. Et godt eksempel på dette er de første ti huse på Syrenvej (hus 1 - 19). Grundene blev opkøbt af murermestrene E. Brandt og W. Christiansen, fra Glostrup og i 1962-63 opførte de huse på alle ti grunde. Oprindeligt så husene helt ens ud, men som man kan se, når man bevæger sig ned ad vejen, så har husenes beboere med tiden sat deres individuelle præg på både huse og haver.