Paradis på jord – klosterhaven i Øm


Bulmeurt er en reliktplante fra klosterhaven. Bulmeurt er meget giftigt, men brugt på den rigtige måde har den smertestillende og søvndyssende virkning. Brugt forkert er den dødelig!

Intro

Middelalderens klostre havde urtehaver med lægeurter til medicin og som krydderurter. Efter udgravningerne af klosterruinen i 1912, begyndte der at spire et del planter op. Det var reliktplanter, dvs. oprindelige rester af planter fra munkenes have.

Da Nationalmuseet og Historisk Samfund for Århus Stift i 1912 for alvor begyndte at udgrave ruinerne af Øm Kloster, der hidtil havde ligget dækket af jord, voksede der nogle forbavsende store lodne bladrosetter frem. Året efter stod disse med grenede stængler og smudsiggule blomster, der havde en ubehagelig vammel lugt. Det var den giftige bulmeurt der voksede frem af frø, som i århundrede havde ligget dybt begravede. Men nu kom de atter frem og gav store planter, som beboerne ikke kendte.

Det kom apotekeren Jens Lind for øre, at der var dukket en uventet kilde til stedets historie frem af mulden - de såkaldte reliktplanter. Reliktplanter er planter, der oprindelig er rester af en lokalt dyrket flora, som på forskellig vis har overlevet, mens bygninger og haveanlæg med tiden er forsvundet.
Jens Lind fik ideen til at oprette en klosterhave ved Øm, og i 1926 kunne haven indvies ved siden af den nyopførte museumsbygning.
Grundstammen af havens planter er 13 forskellige arter af reliktplanter. Udover stedets oprindelige reliktplanter forsynede Lind også haven med planter fra apotekerhaven i Østbirk samt fra Botanisk Have i København.

Haven består af 63 kvadratiske bede med i alt 80 forskellige lægeplanter. Bedenes form illustrerer middelalderens have, hvor planterne var placeret i kvadratiske bede, der lettede identifikation og pleje af planterne.
Da munkene i middelalderen (1172-1560) levede på Øm Kloster, var klosterhaven stedet, hvor den lægekyndige munk hentede medicin til de syge. Det var den bibelske have kaldet Eden, der dannede forbillede for klostrets haver, og således blev lægeurtehaven til paradiset på jorden.

Haven er renoveret i 2010 og er et besøg værd. Prøv at stå i klosterhaven en varm sommerdag og indsnus planternes duft, mens bierne fra museets bistader summer rundt mellem planterne.

Flere historier fra Øm Kloster læs om Kirkegården, Munkekanalen, Øm kloster