Pantherjæger af Jens Adolf JerichauIntro

En af de bedste billedhuggere i forrige århundrede var Jens Adolf Jerichau, malerlærlingen fra Assens, der stak af til København og sluttede sin karriere som professor og direktør for Kunstakademiet samt æresborger i sin fødeby.

Aalborg Museum ejede modellerne til to af hans bedste arbejder, som kommunen i 1937 fik lov til at tage afstøbninger af, "En pantherjæger" og "Adam og Eva efter syndefaldet" De to skulpturer i bronze har siden stået i Kildeparken. Da Jerichau (1816-1863) ville være medlem af akademiet, fik han som opgave at lave "Adam og Eva efter syndefaldet". Resultatet var ikke strålende, men senere tog han opgaven op på ny og skabte den skulptur, der nu står i Aalborg. Jerichau begyndte oprindelig på akademiet som maler, men opdagede hurtigt, at han havde større evner som billedhugger. En del af hans uddannelse foregik hos Thorvaldsen i Rom. Et af hans første værker "Herkules og Hebe", blev nok beundret, men også angrebet for afhængighed af antikken. Med "Adam og Eva efter syndefaldet" indledte han det moderne psykologiske studium af sjælelige spændinger. De to skulpturer i Aalborg viser, hvor vidt Jerichau spænder i dansk kunst, og en af hans opgaver blev at være bindeleddet mellem klassicismen og naturalismen