Pansergrav ved Lunderskov]

Billedtekst Hitler havde i 1942 besluttet at udføre en pansergrav tværs over Jyllend


Billedtekst Panser graver


Pansergravvar ca 3 meter. dyb og ca 6 meter bred.

Intro

Efter invasionen i Normandiet blev tyskernes frygt for en allieret landgang på den tyske vadehavskyst og i Jylland forøget. Den tyske værnemagt ønskede bl.a. at beskytte sig mod et angreb ned igennem Jylland. (Gudrunsstilling)

Friservolden og de 6 spærrestillinger Baggrund Efter invasionen i Normandiet blev tyskernes frygt for en allieret landgang på den tyske vadehavskyst og i Jylland forøget. Den tyske værnemagt ønskede bl.a. at beskytte sig mod et angreb ned igennem Jylland mod Nordtyskland efter en formodet allieret landgang ved Esbjerg. Den 28. august 1944 gav Hitler derfor ordre til bygning af den såkaldte Friservold med 6 tilhørende spærrestillinger (Riegelstellungen). Udstrækning Friservolden skulle strække sig langs den tyske kyst fra Holland til Danmark bestående af 3 spærrelinier langs kysten samt befæstning af de tyske vadehavsøer og Rømø. Friservolden skulle opbygges af pansergrave, løbegrave og maskingeværstillinger (3, 4). 6 spærrestillinger I tilknytning til Friservolden skulle de 6 spærrestillinger anlægges tværs over Jylland og vest – øst gennem Nordtyskland. De skulle ligesom Friservolden hovedsageligt bestå af pansergrave med tilknyttede løbegrave og lette forsvarsstillinger (5, 3, 4). På dette sene tidspunkt af krigen var der mangel på mandskab og materialer så i stedet for forsvarsanlæg i beton bygget professionelt blev det til simple jordanlæg bygget af et sammensurium af mænd der ikke allerede var indkaldt til aktiv krigstjeneste: gamle, store børn, frivillige og koncentrationslejrfanger. De 6 spærrestillinger nåede ikke alle at blive bygget færdige inden krigen sluttede. De fik følgende forløb nævnt fra nord mod syd: 1) Brunhildstellung fra Esbjerg til Vejle 2) Gudrunstellung fra Ribe til Kolding 3) Kriemhildstellung fra Rejsby til Haderslev 4) Grenzstellung (Grænsestillingen) langs grænsen fra Humtrup til Kruså og videre fra Flensborg syd for Flensborg Fjord til Kielerbugten. Sandsynligvis fortsatte stillingen syd for Flensborg Fjord mod øst 5) Husumer Riegel fra Husum i vest til et punkt øst for Schleswig 6) Kanalstellung langs Kielerkanalen fra Brunsbüttel i vest til Kiel i øst
Du kan læse mere på pansergrave
Læs mere på Pansergrave