Palstrup


Palstrups afvalmede tag og rektangulære vinduer er klassiske elementer barokarkitekturen. Det er muligt, at hovedbygningen oprindeligt har været hvidkalket på barok vis.

Intro

Herregården Palstrup ligger i det naturskønne område mellem Viborg og Silkeborg. Stedets rødder kan føres tilbage til en gård under Tvilum kloster og har gennem tiden været ejet af en lang række adelsmænd af fornemme slægter. Den barokke hovedfløj på Palstrup blev opført af Janus Friedenreich i 1730

''Historien om Palstrup'' I middelalderen tilhørte Palstrup for en tid det nærliggende Tvilum kloster, men overgik i slutningen af 1400-tallet til adeligt eje. Gennem 1500- og 1600-tallet var Palstrup ejet af fremtrædende adelsmænd fra slægter som Dyre, Kaas, Juul, Bille, Rantzau og Gersdorff. I 1640 blev Palstrup solgt til rigsråd Oluf Parsberg, som gennem sin tid samlede en anseelig mængde gods og ikke mindre end syv herregårde. Kort efter Oluf Parsbergs død i 1661 måtte arvingerne dog overdrage Palstrup til den berygtede Corfitz Ulfeldt, hos hvem Parsberg havde lånt ikke mindre end 40.000 rigsdaler. Da Corfitz Ulfeldt blev dømt for landsforræderi i 1663 blev alt hans gods inddraget af kronen. Efter en kort række af skiftende ejere blev Palstrup i 1697 efter meget besvær solgt til Viborg-apotekeren Daniel Friedenreich, i hvis familie herregården forblev til 1783. Fra 1792-1799 blev alle fæstegårdene solgt fra og i samme ombæring blev en stor del af selve hovedgårdens jord udstykket. Det meste af 1800-tallet bød på en række skiftende ejere, pånær Johan Carl Fritz Baur Ræder, som sad på Palstrup fra 1871 og 35 år frem. I dag drives herregården som et moderne skov- og landbrug. ''Markante ejere'' 1640-1661: Oluf Parsberg 1697-1706: Daniel Friedenreich 1706-1755: Janus Friedenreich 1871-1906: Johan Carl Fritz Baur Ræder 1918-1938: Christian Johannes Kampmann Læs mere om Palstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/palstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Kort efter 1640, hvor Oluf Parsberg erhvervede Palstrup, gik han i gang med at flytte herregården til dens nuværende position. Her opførte han en ny hovedbygning, som efter sigende skulle have været i stil med det nærliggende Ulstrup. I perioden 1722-1736 opførte Janus Friedenreich et anseeligt barokt anlæg, af hvilket kun hovedbygningens hovedfløj står i dag. Den er opført i to etager af røde mursten og står med valmtag af rødt tegl. Midtfor står en smal gavlkvist, som tidligere havde svungne gavle i såkaldt jysk barok-stil. Hovedbygningens to separate sidefløje blev opført i forbindelse med en større ombygning af herregårdsanlægget i 1919. Bygningerne er senest moderniseret i 1957-1964. ''Omgivelser'' Da Oluf Parsberg flyttede Palstrup efter 1640 anlagde han sine nye bygninger på et meget stort dobbelt voldsted, hvor det yderste omfatter både avlsgård og park, mens det inderste omkranser hovedbygningen. Et stykke vest for det nuværende anlæg kan der stadig finde spor efter Palstrups tidligere voldsted, om end det på nuværende tidspunkt er meget overpløjet. Palstrup ligger i et karakteristisk herregårdslandskab. De nærliggende marker flankeres af to mellemstore skovområder og der desuden er søer såvel som åløb i nærheden. Området kaldes Palstrup Skovdistrikt. ''Bygninger og gods'' Efter 1640: Palstrup flyttes og ny hovedbygning opført 1722-1736: Nuværende hovedfløj og andre bygninger opføres 1919: Sidefløje opført 1957-1964: Bygninger moderniseret

''Fakta'' Adresse: Palstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Lysgaard herred, Høbjerg sogn Ejer: Ole Phillipsen (2017) Funktion: Agebrug, skovdrift og jagtudlejning (2017) Størrelse: Ager 200 ha, eng 20 ha, skov 223 ha, park/have 13 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Palstrup is located in the scenic area between Viborg and Silkeborg. The property dates back to the Middle Ages when it was a farm under Tvilum monastery. Later it was owned by numerous Danish noblemen of distinguished families such as Dyre, Kaas, Juul, Bille Rantzau, Gersdorff and Parsberg. The baroque main wing on Palstrup was built by Janus Friedenreich in 1730.

''Publiceret''