Pallisbjerg


Pallisbjergs hovedbygning kan syne som et palæ fra midten af 1700-tallet, men bygningen er opført i 1898-1899. Stilen er historicistisk med reference til rokokoens arkitektur.

Intro

Tæt ved Jyllands vestkyst, nær den sydlige del af Nissum Fjord, ligger herregården Pallisbjerg, som med sin majestætiske fremtræden leder tankerne hen på bygninger som eksempelvis Marselisborg Slot.

''Historien om Pallisbjerg'' Herregården fik formentligt sit navn efter landsdommer ved Viborg landsting, Palle Juel. Omkring 1560 overtog han en række jorder og gårde fra kronen og opbyggede herefter en herregård med navnet Pallisbjerg. Som landsdommer var han involveret i 1500-tallets troldomssager. I 1571 anklagede Palle Juel en kvinde for at have forhekset sin hustru. Kvinden blev efterfølgende dømt og brændt på bålet. I 1610 kom herregården til adelsmanden Niels Trolle. Gennem sit liv gjorde han en glimrende karriere, idet han avancerede til lensmand på Københavns slot, vicerigsadmiral og slutteligt statholder i Norge. Da Karl Gustav-krigene (1657-1660) nåede til Norge viste han sig imidlertid ikke opgaven moden og måtte efterfølgende forlade posten. I 1692 blev Pallisbjerg købt af den vestjyske godssamler og tidligere handelsmand Christen Linde, som i 1704 opnåede at blive adlet under navnet '''de Linde'''. Pallisbjerg forblev i familien Lindes ejerskab frem til 1786, hvor herregården kom på auktion. I 1816 kom gården atter på auktion og blev da købt af et konsortium, som frasolgte fæstegårdene og udstykkede hovedgårdsjorden. For en tid fungerede Pallisbjerg som ungdomslejr, idet staten erhvervede herregården i 1940 og indrettede den til skolehjem under Børne- og ungdomsforsorgen. I nyere tid har herregården været involveret i en større skandale, da ejerne bag Pallisbjerg Aps, 81-årige Hilda Kold og hendes søn, blev dømt for omfattende momssvindel i millionklassen. Selskabet blev efterfølgende dømt konkurs, og hovedbygningen blev i 2013 købt af vestjyske investorer, som har indrettet herregården til ferielejligheder og konferencecenter. ''Markante ejere'' 1560-1585: Palle Juel 1626-1667: Niels Trolle 1692-1706: Christen Linde 1872-1914: Christian Benzon Hoppe Læs mere om Pallisbjerg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/pallisbjerg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Pallisbjergs tidligere hovedbygning bestod af bindingsværk, som i 1800 blev ombygget til grundmur. Den nuværende hovedbygning blev opført af Christian Benzon Hoppe i 1898-1899 med H.C. Amberg som arkitekt. Bygningen er opført i hvidkalket grundmur og består af et anseeligt midterparti i to etager og to mindre sidefløjehver i én etage. Indgangspartiet er prydet af familierne Hoppe og Wedel-Jarlsborgs våbenskjolde. Taget er lagt i sort skiffer og er på midterpartiet helvalmet, mens det på sidepartierne blot er halvvalmet. Den arkitektoniske stil er historicistisk nyrokoko. ''Omgivelser'' Mod øst flankeres hovedbygningen af en lang avlsbygning med spirkronet tårn og portgennemkørsel. Bygningen var tidligere kalket rød, men er i dag hvidkalket som hovedbygningen og indrettet til ferielejligheder. Hele herregårdens område er indrammet af træer i et ellers fladt landskab præget af åbne marker. ''Bygninger og gods'' 1816-1818: Fæstegårdene frasælges og hovedgårdsjorden udstykkes 1800: Tidligere bindingsværksbygning ombygget til grundmur 1898-1899: Nuværende hovedbygning opført 1940: Indrettet til ungdomslejr 2013: Indrettet til ferielejligheder og konferencecenter

''Fakta'' Adresse: Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing amt, Ulfborg herred, Staby sogn Ejer: Lone Kjærgaard Kloster (2017) Funktion: Konferencecenter og ferielejligheder (2017) Størrelse:- (2017) Offentlig adgang: Herregården er indrettet som konferencecenter og ferielejligheder Fredning: Ikke fredet. Bygningen er udpeget til at have høj bevaringsværdi (1) (2017)

''English'' Near the coast of western Jutland, just south of Nissum Fiord, lies the manor Pallisbjerg, with an impressive main building from around 1900, which resembles other stately building of the era such as the royal residence Marselisborg in Aarhus. Through history it has been the home and property of noble families such as Juel and Trolle. In 1940 the manor was bought by the Danish state and made into a home for children. In recent year Pallisbjerg has been made into a conference center and holiday resort.

''Publiceret''