Pallesens Planteskole


Vejlevej 70, senere Islandsvej 21

Intro

Jens Pallesen Olesen (1867-1942) grundlagde J. Pallesens Planteskole den 19. marts 1895 på Vejlevej 14. Planteskolen blev oprindeligt startet på lejet jord, der dog havde forkøbsret. Grunden køber han i 1902.

Jens Pallesen Olesen (1867-1942) grundlagde J. Pallesens Planteskole den 19. marts 1895 på Vejlevej 14. Planteskolen blev oprindeligt startet på lejet jord, der dog havde forkøbsret. Jorden blev lejet ud af mølleejeren af Kolding Dampmølle, H. Madsen. Han havde tidligere i 1886 og et par år frem været elev hos Thomas Olsen. Allerede i 1897 deltog Pallesen i [https://koldingwiki.dk/index.php?title=Industri-_og_Landbrugsudstillingen_i_Kolding_1897&action=edit&redlink=1" I]ndustri- og landbrugsudstillingen i Kolding, hvor han fik en medalje af 1. klasse for planteskoleartikler. I 1899 var han på en udstilling i Sct. Petersborg i Rusland, hvor han fik en sølvmedalje og i år 1900 deltog Pallesen i en udstilling i Odense, hvor det blev til både bronze og sølvmedaljer. Planteskolen producerede især frugttræer og espaliertræer. Pallesen havde stor succes med sit foretagende og kunne i 1902 købe grunden, hvorpå planteskolen lå og byggede samtidig et hus på grunden. Planteskolen blev udvidet i de efterfølgende år og i 1920 fik planteskolen den størrelse, som den vedblev med at have indtil Pallesens død. Med sin kone Margrethe Catrine Olesen fik Jens Pallesen fem børn, hvoraf en af disse døde. To af hans sønner, Svend og Karl, efterfulgte faderens fodspor og førte planteskole. De fik begge dels oplæring på J. Pallesens Planteskole, dels på andre planteskoler. Derefter var begge sønner på valsen i Tyskland og Frankrig, hvor de lærte om de nyeste plantningsformer. Jens Pallesens Planteskole blev delt mellem de to sønner, da Jens døde i 1942 og hans kone efterfølgende i 1944. Sønnen Karl fik bygningerne på grunden, Vejlevej 14 og 3 tønder land, mens Svend fik det tilbageværende. Svend boede i øvrigt på grunden Vejlevej 70 (nuværende Islandsvej 21) i et hus, faderen havde fået bygget til ham inden hans død. Karl døde i 1946, ugift. Bygningerne blev solgt, mens Svend overtog den resterende jord. Svend fik et barn, Jens Erik Pallesen, der også arbejde med planteskolen, selvom det var handelsdelen af planteskolen, der interesserede ham mest. Jens Erik rejste rundt i landet og solgte produktionen engros til andre planteskoler. I 1960erne blev produktionen på planteskolen omlagt til detailhandel og i forbindelse hermed blev der i 1959 solgt et stykke jord til AAB, hvor Norgesvej, Ørebrovej m.m. ligger nu. I 1969 bliver planteskolen lukket efter nedgang i salg.

''Publiceret''