Pakhuset Tarm station

Intro

Det gamle pakhus ve stationsbygningen i Tarm er en karakteristisk D:S:B: bygning fra omkring århundredskiftet. Bygningen fungere i dag som magasin for Skjern- Egvad Museum.