Paderup Mose


Paderup Mose


Paderup Mose

Intro

Mosen er på ca. 26 hektar og tidligere en højmose, der er dannet efter sidste istid. Overalt bærer mosen præg af tørvegravning i form af dybe damme, som der findes et halvt hundrede af i området. Fund fra yngre stenalder og yngre bronzealder vidner om aktivitet i og omkring mosen.

Plantematerialer er omdannet til tørv, som er blevet udnyttet til brændsel fra slutningen af 1700-tallet. Efter anden verdenskrig ophørte tørvegravningen og mosen blev drænet. Den lange, lige Carlsberg-grøft er et resultat af et stort regulerings- og uddybningsarbejde, der blev gennemført som beskæftigelsesarbejde i 1940’erne. Regulering og uddybning af Brugsgård Møllebæk, Carlsberg-grøften og grøften gennem mosen betød, at vandstanden i Paderup Mosen med ét blev sænket med ca. en meter. Et indgreb som har haft gennemgribende indvirkning på flora og fauna i området - en skæbne som deles med størsteparten af Danmarks tidligere højmoser. I den vestlige del af mosen er der anlagt en natursti. Følges den, vil man få en meget varieret naturoplevelse i skov og krat, langs sø og å og afgræssede enge. Nord for mosen mellem Herosvej og Orionsvej findes et grønt område med stier, græssende dyr, vandhuller og en lille skov. I Paderup Mose findes en rigt dyreliv af rådyr, ræve, fasaner og mange sangfugle - blandt andet nattergal. [https://tidsrejsen.dk/nedslag/paderup-mose/ Du kan besøge Tidsrejsen og læse mere her]

''Publiceret''