Paarup Sognegård


Kirkesalen i Taruphus. Begyndelsen af 1970'erne.


Sognegården er ved at være færdig.


Taruphus. Tegnet af læge Knud Edelberg.


Sognegården.


Grundstensnedlæggelse. August 1993

Intro

Solgårdsvej 40, 5210 Odense NV Sognegården er et meget benyttet samlingspunkt for mange foreninger.

Der var i flere år planer om at bygge en kirke mere i sognet, og der blev reserveret en grund til byggeriet på Solgårdsvej. I begyndelsen af 1970'erne blev der sat en pavillon op på grunden. Pavillonen blev kaldt Taruphus, og den rummede kirkekontor, konfirmandlokale og et samlingsrum, der kunne bruges til kirkesal. Planen om en kirke blev endeligt droppet, og et rigtigt sognehus blev en realitet i 1994. Paarup Sognegård blev indviet i 1994, og bygningen bliver flittigt benyttet af flere af sognets foreninger. Der er en stor samlingssal, der kan deles op i to, kirkekontor og kontor for præsterne, to lokaler til konfirmandundervisning og et stort køkken. I 2021 blev sognegården udvidet med præstekontor og konfirmandlokale.