Paarup Skole, Paarupvej 19. 5210 Odense NV


Paarup Skole set nede fra Paarupvej.

Paarup Skole og dens omgivelser. Paaruphallen nederst til venstre.


Kirkeskolen. Førstelærerboligen til venstre. Skolen er set fra kirkegården. Rytterskoletavlen ses over døren midt i skolebygningen. Den gamle skolebygning og den tidligere førstelærerbolig blev revet ned i 2019, da de var hårdt angrebne af skimmelsvamp.


Paarup Skole, Kirkeskolen, set fra kirkegården. Gymnastiksalsfløjen til højre. I kælderen var sløjdlokale og skolekøkken.


Kirkeskolen set fra kirkens tårn.


Kirkeskolen set fra Paarupvej. I bygningen til højre er der gymnastiksal og et klasselokale. I kælderen sløjdlokale og skolekøkken. I skolebygningen var der to klasselokaler og på førstesalen var der andenlærerbolig, senere bolig for tredjelæreren.


Paarup Skole set fra Paarupvej over for kirken.

Intro

Paarup Skole blev bygget i 1869. Den afløste den tidligere rytterskole, der var blevet for lille til de efterhånden mange børn i sognet. I 1963 byggedes der en ny skole ved kirkeskolen. Siden er skolen blevet udvidet mange gange.

Paarup Skole blev bygget i 1869 som afløser for den gamle rytterskole, der for længst var blevet for lille.

Ole Hansen Nissen, der havde været enelærer i Snestrup Skole siden 1841, fortsatte som førstelærer på Paarup Skole til 1883, hvor han blev afløst af sønnen, Johannes Mitballe Nissen.

Johannes Mitballe Nissen havde været andenlærer på skolen i 2 år, da han blev førstelærer. Det var han til 1915, hvor han blev afløst af Niels Christensen.

Niels Christensen var førstelærer til 1948. Han blev afløst af Sven Andersen.

Da Paarup Skole blev købstadsordnet i 1964, blev Sven Andersen udnævnt til skoleinspektør.


I 1963 blev der bygget en ny skole ved siden af den gamle, der stadig blev brugt til undervisning. Nu (2010) er det skolefritidsordningen, der benytter lokalerne.

Der kom børnehaveklasser på skolen i 1968.

Paarup Skole er blevet udvidet af flere gange, og for at rumme de mange elever, på et tidspunkt var der 1080 elever, blev der midt i 1970’erne sat midlertidige pavilloner op flere steder. Pavillonerne står endnu.

I 1987 kom der fritidsordning på skolen, og samtidig blev der oprettet en centerafdeling.

Flere oplysninger kan fås på Paarup Lokalhistoriske Arkiv, der har mange skolefotos i samlingen.

Litteratur:
Paarup Skoles jubilæumshefte fra 1988
Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970. 1999.