Paarup Rådhus

Nedrivningen er i fuld gang. Oktober 2017


Intro

Den 17. oktober 1957 blev Paarup Rådhus indviet. Det blev revet ned i oktober 2017.

Den 17. oktober 1957 blev Paarup Rådhus indviet. Det var et længe næret ønske at få mere plads til administrationen, der hidtil havde haft til huse i en villa på Lykkevænget, og som det blandt andet ses i Paarupfilmen fra 1956 var pladsforholdene der trange. Rådhuset var tegnet af Vagn O. Kyed, som også var arkitekt på alderdomshjemmet Solgården. Bygningen, der lå på Solgårdsvej med facade ud mod Rismarksvej, fungerede som rådhus for Paarup indtil kommunesammenlægningen i 1970. I Paarupfilmen 1956-1970 er der glimt fra arbejdet i flere af kontorerne. Bortset fra nedrivningen af rådhuset i oktober 2017 var det mest dramatiske, der skete i rådhuset, mordet på sygekassekasseren den 6. juni 1964. Sygekassen fik senere lokaler i en pavillon foran rådhuset. Der var fortsat kommunale kontorer i rådhuset efter kommunesammenlægningen, og fra 1974 til 1976 havde Odense Centralbibliotek en filial i stueetagen. En del af de kommunale kontorer og biblioteket flyttede over i kontorbygningen ved Tarup Centret, da den stod færdig i 1976. Nærpolitistationen holdt også i flere år til på rådhuset. I oktober 2017 blev rådhuset så revet ned. Det var et par år tidligere solgt til Tarup Centrets ejer Karsten Bill Rasmussen, der ønskede at udvide centret, hvilket der endnu ikke er givet tilladelse til. (maj 2019)