Paarup Lokalhistoriske Arkiv, 5210 Odense NV

Intro

Samler oplysninger om Paarup Sogn = den gamle Paarup Kommune. Pt er arkivets samlinger opmagasineret.

Paarup Lokalhistoriske startede i beskedne rammer på Paarup Skoles skolebibliotek. Det var lærer Raimond Nielsen, der var initiativtager til arkivet. I 1985 fik arkivet egne lokaler på førstesalen på Paarup Gamle Skole i den tidligere tredjelærerbolig. Arkivet fik to små rum, hvoraf det ene var køkkenet, samt et lidt større rum, der skulle deles med ungdomsskolen. Rummene blev hurtigt fyldt op, og da adgangsforholdene ikke var gode for ældre og gangbesværede, gik arkivet på udkig efter noget bedre. I 1997 blev det muligt at få lokaler på førstesalen i en villa ejet af kommunen på Eddavej i Tarup. Der var to lidt større lokaler, og samtidig var det muligt at benytte stueetagen som læsesal og til udstillinger. Det varede dog kun et par år, så skulle villaen benyttes som daghjem for demente, og derfor kunne stueetagen ikke længere bruges. Samtidig var de to rum på førstesalen efterhånden fyldt til bristepunktet. Fjernvarmecentralen på Havrevænget havde et værksted, der var blevet overflødigt, og i 2002 kunne arkivet så flytte dertil. Her er der et stort lokale, ca. 48 m2, og det var en forbedring, men nu (2010) er lokalet alt for småt. Det skyldes, at arkivet heldigvis modtager mange arkivalier. Lokalerne kan ses på arkivets hjemmeside, hvor der også kan læses om arkivets aktiviteter og samlinger. Nu juni 2024 er arkivet på jagt efter et lokale, da vi skal være ude af Fjernvarmecentralen 1. juli. Vi kan blive nødt til at lukke arkivet ned midlertidigt og anbringe arkivalierne i magasin. www.paaruparkiv.dk