Paarup Hallen


Paarup Hallen bygges. Paarup Skole ses i baggrunden.


Paarup Hallen bygges.


Det første spadestik tages til Paarup Hallen af sognerådsformand Lennart Larson.


Den færdige hal.


Badminton i hallen. Omkring 1980.

Intro

Paarup Hallen ligger Paarupvej 21. Den første hal er fra 1968. Annekshallen kom til i 1990.

I juni 1957 blev Tarup Idrætsforening dannet ved en sammenlægning af Tarup Gymnastikforening og Tarup Håndboldklub. I 1960 begyndte man at tale om at samarbejde med Paarup Gymnastikforening, og i 1964 blev de to foreninger sluttet sammen. Sognerådet ville forære idrætsforeningerne en grund ved Paarup Skole til en hal, hvis foreningerne blev slået sammen. Den nye klub fik navnet Tarup-Paarup Idrætsforening, i daglig tale forkortet til TPI.

Efter sammenlægningen begyndte planlægningen af halbyggeriet, som først kom i gang i begyndelsen af 1967. Tilladelsen til at begynde blev givet under forudsætning af, at der blev anvendt faglærte håndværkere, hvilket var en streg i regningen for byggeudvalget, som havde håbet, at frivillig arbejdskraft kunne gøre hallen hurtigt færdig til en lavere pris. Målet var at få 10.000 frivillige arbejdstimer og at opbygge en kapital gennem indsamlinger og arrangementer. Det endelige regnskab for den selvejende institution viste, at hallen havde kostet ca. 2.800.000 kr., og at det frivillige arbejde blev sat til 20.000 kr., mens indsamlingerne m.v. havde indbragt ca. 150.000 kr.

Paaruphallen blev taget i brug i januar 1968. Det gjorde det lettere for Tarup-Paarup Idrætsforening at skaffe medlemmerne træningstider, samtidig med at klubben fik fine muligheder for at afvikle opvisninger og turneringskampe. Den nye hal gjorde sammen med kommunens stærkt stigende indbyggertal sit til, at klubbens medlemstal steg. I april 1965 var der ca. 900 medlemmer, i marts 1970 var tallet på ca. 1.800, og klubben kunne i størrelse sammenlignes med de store Odenseklubber. I 2003 havde foreningen ca. 2.500 medlemmer fordelt på flere idrætsgrene.

Medlemstallet i foreningen steg, og det blev nødvendigt med mere plads. I 1990 kunne man så indvie en annekshal.

Litteratur: Peter Ramskov Andersen. Idræt i Paarup 1928-2003. Tarup-Paarup Idrætsforening 75 år. 2003.