Paarup Forsamlingshus, Paarupvej 15, 5210 Odense NV


Forsamlingshuset set fra kirken. Det er efter tilbygningen i 1952.


Forsamlingshuset udvides


Forsamlingshusets gavl ud mod Paarupvej.


Forsamlingshuset set mod nord. En søndag i april, hvor der er konfirmation. Derfor er flaget hejst.


Sundhedshuset 2017

Intro

Paarup Forsamlingshus blev indviet den 14. oktober 1910. Det ligger over for Paarup Kirke og ved siden af Paarup Skole. Huset blev solgt og nedlagt som forsamlingshus i 2014.

Forsamlingshuset blev hurtigt et samlingspunkt for kommunens foreningsliv, og det var og er stadig stedet for mange private fester. Før 1918 brugte følgende foreninger i større eller mindre grad forsamlingshuset: Afholdsforeningen, Brandforsikringsselskabet, Elektricitetsforeningen, Foderstofforeningen, Foredragsforeningen, Hesteassuranceforeningen, Husmandsforeningen, Læsekredsen, Skytteforeningen, Socialdemokratisk Forening, Sygekassen, Sygeplejeforeningen, Tyendeforeningen og Ungdomsforeningen. Huset blev også brugt af en søndagsskole og til opbyggelige møder. Gymnastikforeningen har brugt forsamlingshuset til opvisninger og til dilettantforestillinger, og i 1952 blev det nødvendigt at udvide det. Forsamlingshuset blev solgt i foråret 2014. Hvad det skal bruges til er pt (april 2014) uvist. Huset er nu indrettet som sundhedshus. (2017) Litteratur: Peter Ramskov Andersen. I Odenses skygge. Paarup Sogn og Kommune indtil 1970. 1999.