Paarup


Pårup Kirke


Litografi. Fra Nordisk Billed Magasin. Pårup Kirke


Paarup Kirke set fra luften. Forsamlingshuset anes bag graverhuset. Billedet tilhører Paarup Lokalhistoriske Arkiv


Luftfotografi af Paarup, ca. 1990. Billedte tilhører Paarup Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Pårup er nævnt første gang 1339 i formen Paathorp. Forleddet er mandsnavnet eller tilnavnet Pa, som egentlig betyder påfugl. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.