P. Jensen & Co


P. Jensen & Co. Jernstøberi og Maskinfabrik i Vestergade 38 ved hjørnet af Skovgade o. 1907.

Intro

Jernstøberi Vestergade 38, etableret 1862 af Peder Jensen og siden drevet af enken. Støberiet lukkede o. 1910.

Jernstøber Peder Jensen, der løste borgerskab i Vejle i 1862, havde tidligere drevet Fåborg Jernstøberi sammen med to brødre. Han etablerede et jernstøberi i Vestergade 38 i 1862 og tilføjede hermed byen et nyt element - den første egentlige fabriksskorsten. Virksomheden nævnes første gang i toldindberetningen for 1863.

I 1877 havde P. Jensens enke overtaget jernstøberiet, der på det tidspunkt anvendte dampkraft og beskæftigede 18 arbejdere. Den årlige produktion lå i begyndelsen af 1880’erne på en værdi af 50.000 kr. Endnu o. 1900 var der ca. 20 beskæftigede på jernstøberiet, men få år senere lukkede det og gav plads for Gorms Apotek.