P. G. Henckels Tobaksfabrik

Intro

Vejles tidligste tobaksfabrik, Søndergade 5. omtales første gang i 1824. Efter en svær start opretholdt ejeren P. G. Henckel en stabil produktion af især røgtobak frem til 1871.

Brødrene Martin og Peter Gotfried Henckel søgte i 1820 om privilegium til tobaksfabrikation og handel i Vejle. Tobaksfabrikken - Vejles første - blev etableret i Søndergade 5 og i 1824 blev der produceret 13.500 pund snus- og skråtobak.

Martin Henckel forlod hurtigt virksomheden, der havde en svær tid i 1820’erne. Forholdene stabiliserede sig dog og P. G. Henckel satsede især på røgtobak, der hovedsageligt blev afsat til omegnens landboere. Arbejdsstyrken var i 1851 på to svende, én lærling, to daglejere og seks børn. Tobaksfremstillingen stillede ikke store krav til maskineri, men foregik mest manuelt, så produktionsomkostningerne kunne holdes nede ved at anvende billig ufaglært arbejdskraft og børn. P. G. Henckel opretholdt en god og stabil produktion til sin død i 1871.