P. Blichers Papirvarefabrik


P. Blichers papirvarefabrik på Fabriksvej 18


Produktionen på Mindevej/Ibsvej i 1950erne


Linieranstalten på Mindevej/Ibsvej


Posefabrikken på Mindevej/Ibsvej


Bogtrykkeri og bogbinderi på Ibsvej/Mindevej

Fabrikken på Mindevej/ibsvej

Intro

Virksomheden startede som en boghandel i Østergade 24 i 1885, hvor P. Blicher overtog Wisbechs Boghandel med et lån fra S.W. Bruun. Papirvarefabrikken lå de følgende år på Jernbanegade 1a, fra 1920 på Mindevej. I 1965 flyttedes fabrikken til Fabriksvej 18 i Koldings sydlige industrikvarter.

Blichers Papirvarefabrik flyttede ind i de nye lokaler på Jernbanegade 1a i 1902. Over døren på 1c i dag står initialerne PB og årstallet 1902. I stuen indrettedes boghandel, første sal blev indrettet til beboelse. På 2. sal var der engroslager og på 3.sal var der bogtrykkeri og linieranstalt. Ejendommen i Jernbanegade blev indrettet i store lokaler med rigeligt plads og med moderne forhold. P. Blicher bekostede selv opførelsen af ejendommen. Fra butikken solgtes også pianoer og orgler. I 1914 var omsætningen af poser steget betragteligt, så P. Blicher optog selv fabrikationen af denne vare i lejede lokaler på Dyrehavegårdsvej. 1918 påbegyndtes byggeriet af en ny og større fabrik på Mindevej/Ibsvej.

I 1920 solgtes boghandlen i Jernbanegade til Johs. Barkholt. Dette gjorde, at P. Blicher kunne koncentrere sig fuldt ud om fabrikation og salg fra den nybyggede fabrik på Mindevej/Ibsvej. Her fremstillede man blandt andet kladdehæfter med varemærket "Bukefalos" præget på. Varemærket er tegnet af Anton Schrøder og viser Alexander den Stores Stridshingst, der kun ville gå frem og aldrig tilbage. "Altid fremad - Aldrig tilbage" var P. Blichers motto resten af livet.

Efter P. Blichers død i 1933 overtog hans kone Dorte Blicher og senere sønnen P. Burchart Blicher virksomheden. I 1958 var der nok et generationsskifte til T. Blicher -Andersen. Papirvarefabrikken blev i 1965 flyttet til Fabriksvej 18. I 1984 solgte den sidste Blicher firmaet til S. Møller Christensen A7S fra Århus. Dette opkøbtes af Fritz Schur-koncernen i 1990.