Pølmose


Moseområdet er ofte oversvømmet om foråret

Intro

Pølmose er en hedemose. Rundt om mosen er der anlagt en sti.

''Mosens historie'' Helt frem til 1960'erne blev der gravet tørv i mosen. Mosen rummer nu et uforstyrrer plante- og dyreliv. Rundt om mosen er der anlagt en 2,5 km. lang natursti. I 2008 blev der tyndet ud i træerne omkring Pølmosen. Udtyndingen er sket i et samarbejde mellem Tippen og Varde Kommunes Natur og Park.

''Tippen'' Tippens mission er at hjælpe udsatte børn, unge og familier, der har sociale, emotionelle og psykiske problemer til at mestre eget liv og derved opnå den højeste grad af livsduelighed. Tippen har indgået en græsningsaftale med lokale landmænd som udsætter 5-6 Galloway ungdyr i Pølmosen. Formålet med afgræsningen er at pleje Pølmosen og forhindre træerne i at gro op igen. Desuden er det formålet at fjerne overskydende næring fra jorden for derved at fastholde en varieret og karakteristisk hedemosevegetation.

''Publiceret''