Påsejling og forlis, Jobeka


Besætningen fra JOBEKA reddes efter påsejling og forlis den 22. marts 1964


Besætningen fra JOBEKA i land efter påsejling og forlis den 22. marts 1964


Besætningen fra JOBEKA i land efter påsejling og forlis den 22. marts 1964


Kutter E 173 JOBEKA før forliset i 1964

Intro

Jobeka påsejlet af ukendt fartøj og forlist 22. marts 1964 kl. 03.45 i Nordsøen.

Kl. ca. 03:45, da J. under en frisk ØSØ.-lig brise lå opankret på 55°45'N. 6°38'Ø., blev skibet påsejlet i bb. bov af et ukendt skib. Ved kollsionen blev forskibet revet af, og skibet begyndte at synke. Der udsendtes nødsignaler over radion, ligesom det forsøgtes ved hjælp af lyssignaler at tilkalde hjælp fra det påsejlende skib, som imidlertid kort efter forsvandt. Kort efter gik besætningen - 3 mand - i skibets gummiredningsflåde, og kl. ca. 04:00 sank J. Kl. 10:30 blev de skibbrudne taget ombord i et forbipasserende skib.

Søforklaring fra det andet skib, som ikke er identificeret, foreligger ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1964


Jobeka var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1964


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.