Påsejling, Roland


Redningsskib kommer nødstedt kutter til undsætning

Intro

Roland påsejlet af Eigill Skallagrimson 27. oktober 1961 kl. 03.00 i Nordsøen

Kl. ca. 03:00, da R. under en frisk S.-lig brise lå opankret ca. 95 sm V. ½ S. for Grådyb uden vagt på dækket, blev R. påsejlet af Ff. "Eigill Skallagrimson" af Reykjavik. Ved påsejlingen blev R. læk i stævnen, og fra et tilkaldt redningsskib blev der sat pumpemateriel om bord i R., der derefter sejledes til Esbjerg ledsaget af redningsskibet.

Vejr: Frisk S.-lig brise

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Roland var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Det var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.