Påsejling, Emaus


E 75 EMAUS i Esbjerg Havn

Intro

Emaus påsejlet 17. oktober 1919 kl. 07.45 af tysk minestryger i Esbjerg havn.

Kl. 7:45 FM., da E. laa fortøjet i den nye Fiskerihavn tørnede tysk Minestryger M. Nr. 112 af Flotille Nr. 6 af Cuxhaven under Manøvrering haardt mod E.'s Bb.'s Side, hvorved 7 Støtter knækkedes og Lønningen og Skandseklædningen beskadigedes i en Længde af ca. 26 Fod.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Emaus var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: P. C. Brunshøj.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1919


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.