Påsejling, Anna Elise


Skaderne på E 554 ANNA ELISE efter påsejling den 22. marts 1972


Skaderne på E 554 ANNA ELISE efter påsejling den 22. marts 1972


Skaderne på E 554 ANNA ELISE efter påsejling den 22. marts 1972


Skaderne på E 554 ANNA ELISE efter påsejling den 22. marts 1972

Intro

Anna Elise (E554) påsejlet af ukendt skib 22. marts 1972

Påsejlet til ankers af ukendt skib.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1972


Anna Elise var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1972


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.