På sporet af modstandsbevægelsen i Tarm


Fra venstre pensionær Frode Graugaard, Elvira, cafevært Magnus Hansen med sønnen Jens Peder, sercitrice Petra Pedersen med sønnen Erik.


En masse modstandsbevægelser der officielt var samlet for sidste gang ved Tarm alderdomshjem.


Skydeøvelse på Tarm skydebane.


Niels Jørgen Jespersen og Nanna Møller


"The gratitude of the American people for gallant service"

Intro

Tarm er ikke bare en almindelig by i Vestjylland. Byen har nemlig stor historisk betydning under 2. Verdenskrig, hvor modstandsbevægelserne lurede under overfladen. Deres indsats fik stor betydning for Danmark, men hvor er deres fodspor at finde i dag?

''Øjenvidner fra 2. Verdenskrig'' Niels Jørgen Jespersen og Nanna Møller fra ældercentret Enghaven oplevede 2. Verdenskrig med egne øjne. Niels Jørgen var cirka 19 år, da krigen sluttede og Nanna var blot 10 år. Niels Jørgen er opvokset i Vostrup og Nanna i Nørrelund ved Grindsted. Begge husker befrielsesdagen som en festdag, hvor glæden var overvældende: ”Der blev sunget og holdt taler, og englænderne var der også”, fortæller Niels Jørgen glad. Han mener dog, at selvom modstandsbevægelsen havde en symbolsk og historisk betydning, blev mange glemt. ”Der var dem, som efter krigen stod frem og fik æren. Der var nogle, som gjorde mere og blev glemt”. Niels Jørgen arbejdede som grænsevagt under krigen i et år, hvor han også kom tæt på specielt én tysker: ”Jeg mødte en tysker og fik en sludder med ham. Det var egentlig en sjov oplevelse. De var jo også mennesker, ikke også?” ''Mennesker ligesom os'' Nanna Møller husker også en historie om en bestemt tysker og fortæller: ”Der kom engang en tysker ind i naboens hjem, kan jeg huske. Nabopigen var kun 10 år, og tyskeren spurgte, om han ikke måtte sidde med hende på knæet, for sådan en pige havde han også selv derhjemme. De var jo bare mennesker, ligesom os.” ''En indsats af stor værdi'' ”Fik du ikke også et diplom, for din indsats?” spørger Nanna pludselig. Jo, det fik han da, og så fortæller Niels Jørgen lystig om en nat, hvor en flyver styrtede ned i Ringkøbing Fjord: ”En kammerat og jeg tog med en ældre fisker ud i fjorden, hvor vi fiskede besætningsmedlemmerne op. De var 7 mand. Nogle fra Canada, der var i hvert fald 1 amerikaner og så var 2-3 af dem fra New Zealand. Jeg mener, at vi fik dem over til en præst i Skjern, Bork Hansen var det. De var væk, da tyskerne kom. Tyskerne fik dem ikke”, fortæller Niels Jørgen med et smil.

''Augenzeugen des Zweiten Weltkrieges/ Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.'' Niels Jørgen Jespersen und Nanna Møller aus dem Seniorenzentrum ´Enghaven´in Tarm erlebten den Zweiten Weltkrieg mit eigenen Augen. Niels Jørgen war ungefähr 19 Jahre alt, als der Krieg endete, und Nanna war nur 10 Jahre alt. Niels Jørgen war in Vostrup aufgewachsen und Nanna in Nørrelund bei Grindsted. Beide erinnern sich an die Befreiung als einen Festtag, wo die Freude überwältigend war. “Es gab viele Lieder und Reden und die Engländer waren auch dabei“, erzählt Niels Jørgen froh. Er meint trotzdem, dass obwohl die Widerstandsbewegung eine symbolische und historische Bedeutung hatte, wurden viele von der Widerstandsbewegung vergessen. „Es gab Menschen, die nach dem Krieg die ganze Ehre für den Widerstand bekommen haben. Es gab Menschen, die mehr ausgerichtet haben und sie werden vergessen“. Niels Jørgen hat ein Jahr als Grenzwächter gearbeitet, wo er mit den Deutschen ins Gespräch kam. „Ich habe einen Deutschen getroffen, und wir haben zusammen gesprochen. Es war eigentlich ein spaßiges Erlebnis. Sie waren auch Menschen, nicht wahr?“ ''Menschen wie wir'' Nanna Møller erzählt auch eine Geschichte von einem Deutschen: „Es kam einst ein Deutscher ins Haus des Nachbarn. Die Nachbarstochter war nur 10 Jahre alt, und der Deutsche fragte danach, ob sie bei ihm auf dem Schoß sitzen dürfte, weil er zu Hause ein Mädchen hatte. Sie waren auch nur Menschen wie wir.“ ''Ein Einsatz von großem Wert ''”Hast du nicht eine Ehrenurkunde für deinen Einsatz bekommen?” fragt Nanna plötzlich. Ja, so eine hatte er doch bekommen, und dann erzählt Niels Jørgen von einer Nacht, wo ein Flugzeug in Ringkøbing Förde abgestürzt war. „Ein Freund und ich sind mit einem älteren Fischer auf der Förde gesegelt, wo wir die Crew des Flugzeuges retteten. Es waren insgesamt sieben Leute. Einige kamen aus Kanada, und es gab mindestens einen Amerikaner, und dann gab es zwei oder drei aus Neuseeland. Ich meine, dass wir die Crew zu einem Pastor in Skjern gebracht haben. Ich meine, dass sein Name Bork Hansen war. Die Crew des Flugzeuges war weg, bevor die Deutschen kamen. Sie wurden von den Deutschen nicht gefangen“, erzählt Niels Jørgen mit einem Lächeln.

''Dansk'' Tre gymnasieelever fra Vestjysk Gymnasium Tarm har formået at lave en [https://www.youtube.com/watch?v=K7-umey0ZyY video], der viser, hvilke steder i Tarm, modstandsbevægelserne har haft en betydning. ''Deutsch'' Drei Gymnasiasten von Vestjysk Gymnasium Tarm haben vermögen zu machen ein [https://www.youtube.com/watch?v=K7-umey0ZyY Video] über die Stelle in Tarm, wo die Widerstandsbewegung habe ein groß Bedeuting gehabt.

''Publiceret''

[http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sabotage-1940-1945/" http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sabotage-1940-1945/] [http://www.befrielsen1945.dk/erindringer/indsendte/203.html http://www.befrielsen1945.dk/erindringer/indsendte/203.html] "Besat og befriet" - Inger Hansen