Ovnanlæg i Stubberup


Ovnanlæg i Stubberup


Ovnanlæg i Stubberup

Intro

Den første rotérovn blev opført i Stubberup i 1932, som den eneste af sin slags i Europa. Ovnen var supermoderne og revolutionerede produktionen af brændt kalk. Ovnen drives af Faxe Kalk, som ejes af virksomheden Lhoist.

I 1932 opførtes en rotérovn til kalkbrænding i Stubberup. Den første af sin slags i Europa. Rotérovnen var en teknisk nyskabelse, der kom til at revolutionere kalkbrændingen. Ovnen kunne brænde kalken kontinuerligt. Desuden lå den vandret, så kalken kunne køres lige ind i stedet for at skulle føres op til højtsiddende luger.

Tidligere brændte man kalken forskellige steder. Man havde enkelte ovne i bruddet og man udskibede også en del ubrændt kalk til brænding andre steder, bl.a. i Kalkbrænderihavnen i København. Med rotérovnen forøgede Faxe Kalk sin markedsandel af brændt kalk. Efter 2. Verdenskrig opførtes den anden rotérovn i Stubberup, som siden suppleredes af en tredje ovn i 1960’erne. Samtidig nedlagdes den første ovn af miljøhensyn.

1960’ernes byggeboom skabte en stigende efterspørgsel på nye (og kalkholdige) materialer som gasbeton og kalksandsten. Produktionen af brændt kalk steg og skorstenene fik med tiden filter på til glæde for omegnens beboere. Før da dalede støv af brændt kalk ned og gjorde huse og gader hvide.

I dag fungerer kalkovnene også som byens fjernvarmeanlæg, der forsyner byens borgere med overskudsvarme.


Det er uvist hvor længe, der har været brændt kalk i Faxe, men man ved, at den brændte kalk er blevet brugt til mørtel ved opmuring af middelalderens kirkebyggerier. I 1700-tallet oprettede Vemmetofte Kloster kalkovne ved bruddet og hyrede en italiensk kalkbrænder til driften. Brændt kalk er meget basisk. Håndteringen af produktet kræver derfor stor omhyggelighed. Se også artiklerne om Faxe Kalkbrud samt Boesdal Kalkbrud.

Clemmesen, C.A.; "Faxe Kalkbrud - et tilbageblik over selskabets virksomhed gennem 50 aar"; s. 10-Langkjærs bogtrykkeri, 1934.

"Østsjælland, et gammelt folk i fortid og nutid", hæfte 15, s. 564-569; Faxe-Bugtens Bogtrykkeri, Faxe.

”Faxe kalk 100 år”; udsendt af Aktieselskabet Faxe Kalkbrud; trykt hos Bonde’s, København 1984,

Ålsbøl, Helle: http://www.kalklandet.dk/viden/kalkens-kulturhistorie/publikationer/900-ars-kalkbrydning-i-faxe-kalkbrud

"900 års kalkbrydning", kulturhistorisk udstilling på Geomuseum Faxe.