Overgade 41 og Nedergade 24, Odense


Overgade 41. Gårdrum - Foto taget fra sidehusets svalegang med kig til vestre og østre forhus, der ligger ud mod Overgade.


Fredet bygning: Sidehuset, der er sammenbygget med tværhuset samt vestre forhus Overgade 41, Odense.


Fredet bygning: Det østre og vestre forhus i Overgade 41, Odense. Bygningerne ligger på en lang matrikel, som strækker sig fra Overgade i nord til Nedergade mod syd.


Fredet bygning: Tværhuset i gården bag Overgade 41, Odense.


Fredet bygning: Nedergade 24, Odense. Bygningerne ligger på en lang matrikel, som strækker sig fra Overgade i nord til Nedergade mod syd.

Intro

To toetages forhuse, oprindeligt af bindingsværk. Det østlige har gennemgående højstolper på bagsiden - et bygningstræk fra 1500-årene. Forhuset mod vest og det dermed sammenbyggede sidehus med svalegang er fra en modernisering af ejendommen midt i 1700-årene, hvor ejeren var købmand Erich Poulsen.