Overgade 3


Ruinen


Albani Torv. Ruinen


Udsigt over Vilh. Werners Plads med ruinen, og Albani Torv


Ruinen. Midtersøjle under flytningen.

Intro

I 1970 undersøgte Odense Bys Museer en middelalderlig kælder under Overgade 3. Ved undersøgelsen viste det sig dog at store dele af det gotiske hus over kælderen var bevaret

I 1970 undersøgte Odense Bys Museer en middelalderlig kælder under Overgade. Kælderen var blevet fredet i 1919, men Odense Kommune ønskede fredningen ophævet i forbindelse med en midlertidig gadeudvidelse.

I undersøgelsen i 1970 kunne Odense Bys Museer konstatere at forhuset Overgade 3 var i to etager, hvoraf østgavlen og den østlige del af gårdsiden var af bindingsværk. Nogle af bindingsværksstolperne gik ubrudt igennem begge etager - et træk, der må datere denne del til 15-1600-årene.
Forhusets største attraktion var den truede kælder af munkesten under bygningens vestlige halvdel. I det meste af anden etage var et gammelt hjørne bevaret lige over kælderens sydøstlige hjørne. Da nedrivningen af hjørneejendommen afsluttedes viste det sig, at hele vestmuren af det middelalderlige hus var bevaret bag østmuren i Overgade 1. Der var således over halvdelen af det gotiske hus bevaret. Det blev derfor besluttet at flytte ruinen til dens nuværende plads på I. Vilhelm Werners Plads.
Der kan knyttes en række middelalderlige og senere skriftlige kilder til karreen. Huset Overgade 3 er sandsynligvis opført efter bybranden ca. 1420, og dets ældste kendte ejer var Jep Pedersen Pape, sognepræst i Lunde og kannik i Odense i 2. halvdel af 1400-årene.