Overgade 24-26


Udgravningsfelt i kælderen Overgade 24 - 26


Opmåling af kælderen Overgade 24-26


Overgade 26 - middelalderlig kælder.


Overgade 24-26-28


Overgade 26. Gårdinteriør

Intro

Under forhuset af Overgade 24-26 er der bevaret to middelalderkældre.

Under forhuset af Overgade 24-26 er der bevaret to middelalderkældre. Den østligste har to hvælvede rum, hvert med fire krydshvælv og midterpille. Fra den hvælvede kælder har der været adgang til den vestlige kælder ad en trappe, som nu er sløjfet. Den vestlige kælder har formodentligt ligeledes været overhvælvet. I 1988 fik Odense Bys Museer mulighed for at foretage en udgravning i den østlige kælder. Under udgravningen fremkom en brolægning af natursten. Under brolægningen lå resterne af et fundament fra en ældre bygning i form af et kraftigt lag af brokker med teglmørtel samt store sten på tværs af feltet. Der blev også mulighed for at undersøge midterpillens fundering af kampesten. Forekomsten af kalk antyder at gulvet har ligget dybere, også dybere end det ældre fundament.