Overgade 1


Broche med celleemalje. Fundet under udgravning af Overgade 1-3


Dobbeltkam, fundet under de arkæologiske undersøgelser ved Overgade 1-3


Hjørne af kælderen fra Overgade 1, som den så ud i den arkæologiske forundersøgelse i 2012

Intro

I 1970 fik Odense Bys Museer mulighed for at undersøge resterne af en middelalderkælder under Overgade 1.

Der fandtes to tøndehvælvede rum under forhuset til Overgade 1. Hvælvene gik på tværs af huset og hvilede i midten på to kvadratiske piller. Mellem pillerne var tre flade buer. Til begge rum havde der tidligere været nedgang fra gaden. Kælderens vestlige mur var meget kraftig – op til 1 meter tyk – og var muret i en middelalderlig skiftegang, ligesom østmuren vurderedes at være middelalderlig. Det er derfor rimeligt at tro, at der har stået et stenhus på stedet i middelalderen, nemlig en kvadratisk bygning med en side på omkring 8 meter. I udgravningen kunne det ses, at den må være ældre end kælderen i Overgade 3.
I renæssancetiden blev den gamle kælderetage gravet dybere og overhvælvet. På nabohuset var der spor, der viser, at også mellemrummet en tid havde været overdækket med tøndehvælv endog i to etager.
Kælderens gulv bestod af beton, men under dette lå knap en halv meter aflejring af ældre gulve og opfyldsjord og de ældste gulvlag bestod af ler med en del små teglstykker.
Efter at udgravningen blev forladt blev renæssancehvælvene slået i stykker og rummene fyldt med grus. Middelaldermuren ligger dog stadig i jorden og i forbindelse med Odense Bys Forundersøgelser i området i 2012 blev kælderen genfundet i et af søgehullerne.