Overgaard i Jerlev


Overgaard i Jerlev


Overgaard, Jerlev


Overgaard


Stuehuset, Overgaard


Gårdspladsen, Overgaard


Overgaard i forfald, efter at den er forladt


Gammelt æbletræ, Overgaard


Stuehuset, Overgård, forladt


Kunstnerisk fremstilling af gården og et gammelt æbletræ, udført af gårdens beboer, Charlotte Marie Nielsen


Gårdbeboeren på Overgård, Charlotte Marie Nielsen, har her bl.a. tegnet Overgaard på et lille kakkelbord i sin egen stue på gården.


Stuehuset på Overgaard i Jerlev


Et kig ind ad porten til gårdspladsen på Overgaard i Jerlev

Intro

En af sognets gamle oprindelige gårde, der kan spores tilbage til midten af 1600 tallet. Fremstod indtil nedrivningen i 2022 som firelænget med vognport.

I 1664 var hartkornet på 1 tdr., 4 skp., 3 fjd., 2 alb. Gården var en selvejergård, beboet af Maren Hanses. I Matriklen fra 1688 fik gården nr. 9. Hartkornet var på det tidspunkt 4 tdr., 4 skp., 1 fjdk., 1 alb. og skovskyld 1 fjdk. 2 1/3 alb. Beboeren var Morten Hansen. I Jordebogen for Koldinghus Rytterdistrikt i 1733 var angivet samme Hartkorn og Skovskyld. Gårdejer Niels Mogensen overlod den 28. februar 1729 selvejergården til sin kommende svigersøn, Mads Christensen, der den 26. juni samme år blev gift med datteren på gården, Else Nielsdatter. Mads Christensens besætning på gården ved indfæstningen i 1729 var 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 10 får, og bygningen var 40 fag i byggelig stand. Deres søn, Niels Madsen, blev født 1731 i Jerlev og overtog faderens fæste den 7. april 1761. Besætningen var da på 4 bæster, 5 køer, 4 ungnød, 10 får og bygningen på 28 fag i god stand. Ved indfæstningen betaltes 10 rigsdaler. Niels Madsen rejste fra gården i 1764 og fik fæste på gård nr. 2 i Jerlev ved at gifte sig med datteren, Maren Nielsdatter, fra gården. Efter ham ses Peder Nielsen at have fået husbondeholdbrev den 19. marts 1764 ved at gifte sig med Niels Madsens søster, Kirsten. Besætningen var nu på 5 bæster, 2 køer, 2 ungnød og 12 får og bygningen bestod stadig af 28 fag i god stand. Peder Nielsen betalte ved indfæstningen 4 rigsdaler. ''I 1784 ser man for første gang en mere detaljeret beskrivelse af gårdens bygninger, nemlig:'' * 15 fag stuehus tilligemed bryggershus og stald i nord. * 10 fag tørvehus i øst – dette var en ringe bygning * 15 fag lade i syd i mådelig stand * 11 fag stald i vest i mådelig standsamt to aftægtshuse, beliggende nord og syd for gården, på 6 og 9 fag i mådelig stand. Gården blev delt i parceller efter tilladelse af det kongelige rentekammer den 20. februar 1813. I 1817 blev et lille stykke solgt fra gården - den senere Matr. Nr. 37. Pastor Wissing fra Højen præstegård købte den samlede gård på auktion den 12. maj 1821. Gårdens hartkorn var da bestående af 4 tdr., 4 skp., 1 fjdk., 1 alb. Han betalte 945 rigsbankdaler sølv. Pastor Hans Wissing døde den 2. februar 1837, 68 år gammel. Arvingerne solgte herefter gårdens parceller. Nr. 1 blev solgt til Pastor Wissings nevø, Hans Wissing, der ellers sad på Sønderskovgård i Vonsild sogn. Han betalte 300 rbd. den 6. oktober 1838. Parcellen blev sat til hartkorn ager og eng 1 tdr., 6 skp., 3 fjdk., 1 alb. Parcel nr. 3 solgte arvingerne til husmand Niels Christian Jensen den 6. oktober 1838. Hovedparcellen (nr. 4) blev solgt til Monradt, der boede på gården Han fik skøde den 4. juli 1838. Ved matrikuleringen i 1844 fik gården matrikel nr. 6a. Hartkornet var nu nede på 2 tdr., 2 skp., 1 ¼ alb. og skovskyld 1 fjdk., 2 1/3 alb. Indtil nyere tid blev der udelukkende drevet planteavl på gården, der indtil nedrivningen i 2022 var på 31 Ha., heraf 3.8 Ha. skov.

Matr.nr. 6 ma m.fl. Ejerlav: Jerlev Sogn: Jerlev Herred: Jerlev. I 1688 fik gården matrikel nr. 9.

''1664''I 1664 var gården var en selvejergård, beboet af Maren Hanses. ''1688'' I 1688 fik gården matrikel nr. 9. Beboeren var Morten Hansen. ''1729'' Gårdejer Niels Mogensen overlod den 28. februar 1729 selvejergården til sin kommende svigersøn, Mads Christensen, der den 26. juni samme år blev gift med datteren på gården, Else Nielsdatter, som var født i 1705 og døde i 1768 i Jerlev. Mads Christensen blev født 1704 i Højen som søn af Christen Madsen og hustru Karen Nielsdatter. Mads Christensens besætning på gården ved indfæstningen i 1729 var 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 10 får, og bygningen var 40 fag i byggelig stand. ''1761'' Deres søn, Niels Madsen, blev født 1731 i Jerlev og overtog faderens fæste den 7. april 1761 formedelst faderens svaghed. Niels Madsen var inden da landsoldat ved Captain Falsters Kompagni. Besætningen var da på 4 bæster, 5 køer, 4 ungnød, 10 får og bygningen på 28 fag i god stand. Ved indfæstningen betaltes 10 rigsdaler. Niels Madsen rejste fra gården i 1764 og fik fæste på gård nr. 2 i Jerlev ved at gifte sig med datteren, Maren Nielsdatter, fra gården. ''1764'' Efter ham ses Peder Nielsen at have fået husbondeholdbrev den 19. marts 1764 ved at gifte sig med Niels Madsens søster, Kirsten. Besætningen var nu på 5 bæster, 2 køer, 2 ungnød og 12 får og bygningen bestod stadig af 28 fag i god stand. Peder Nielsen betalte ved indfæstningen 4 rigsdaler. ''1784-1810'' I 1784 ser man for første gang en mere detaljeret beskrivelse af gårdens bygninger, nemlig:- 15 fag stuehus tilligemed bryggershus og stald i nord.- 10 fag tørvehus i øst – dette var en ringe bygning- 15 fag lade i syd i mådelig stand- 11 fag stald i vest i mådelig standsamt to aftægtshuse, beliggende nord og syd for gården, på 6 og 9 fag i mådelig stand. I folketællingerne 1787 og 1801 ses her på gården at være boende en bror til Peder Nielsens hustru, nemlig Christen Madsen, som står opført som hospitalslem. Han blev født ca. 1736, men er ikke fundet døbt eller død i kirkebogen. Peder Nielsen solgte gården til sin søn, ungkarl Niels Pedersen ca. 1802. De gamle gik herefter på aftægt Peder Nielsen døde i 1819, 73 år gammel, hustruen Kirsten Madsdatter døde i 1820 af kræft i brysterne, 76 år gammel. Niels Pedersen giftede sig i Skibet kirke i 1803 med Maren Nisdatter fra Nørre Vilstrup. Hun blev født i 1777, faderen var Nis Prebensen Smed. Niels Pedersen døde allerede 1810, kun 37 år gammel. Enken giftede sig få måneder efter med Christen Nielsen Oattes fra Føvling i Jerlev kirke. ''1813'' Gården blev nu delt i parceller efter tilladelse af det kongelige rentekammer den 20. februar 1813. ''1817'' I 1817 blev et lille stykke solgt fra gården - den senere Matr. Nr. 37. ''1821-1838'' Pastor Wissing fra Højen præstegård købte den samlede gård på auktion den 12. maj 1821. Gårdens hartkorn var da bestående af 4 tdr., 4 skp., 1 fjdk., 1 alb. Han betalte 945 rigsbankdaler sølv. Christen Nielsen Oattes og hustru blev dog boende på stedet endnu nogle år, men flyttede fra ca. 1827 til Mejsling og fæstede et hus. Her dør han i 1851, 72 år gammel. og hustruen Maren Nisdatter i 1860, 83 år gammel. De nye beboere på stedet kom begge udefra. Hans Peter Monradt kom fra Lejrskov sogn (var født på Fyn) og han blev gift i Jerlev kirke den 31. marts 1827 med pigen Cathrine Marie Takemoes, der var født i Flensborg, men tjente i Jerlev sogn. Pastor Hans Wissing døde den 2. februar 1837, 68 år gammel. Arvingerne solgte herefter gårdens parceller. Nr. 1 blev solgt til Pastor Wissings nevø, Hans Wissing, der ellers sad på Sønderskovgård i Vonsild sogn. Han betalte 300 rbd. den 6. oktober 1838. Parcellen blev sat til hartkorn ager og eng 1 tdr., 6 skp., 3 fjdk., 1 alb. Parcel nr. 3 solgte arvingerne til husmand Niels Christian Jensen den 6. oktober 1838. Hovedparcellen (nr. 4) blev solgt til Monradt, der boede på gården Han fik skøde den 4. juli 1838. ''1844-1908'' Ved matrikuleringen i 1844 fik gården nr. 6a. Hartkornet var nu nede på 2 tdr., 2 skp., 1 ¼ alb. og skovskyld 1 fjdk., 2 1/3 alb. Monrath, der var sognefoged og sogneforstander i Jerlev, døde den 21. oktober 1847, 55 år gammel, hvorefter enken havde gården frem til 1850, tinglæst 9. september 1853, hvor sønnen Hans Takemoes Monrath overtog den. Han var født i 1827. Moderen Cathrine Marie flyttde i 1853 til Ruhe i Skibet sogn, hvor hun i 1855 giftede sig med enkemand og krofatter i Grejs, Laurits Sørensen Tveed, der var 64 år gammel. Herefter bosatte hun sig i Greis. Dette ægteskab varede dog kun få år, idet manden døde, hvorefter Cathrine blev boende som krokone i Grejs. Hun blev senere begravet ved siden af sin første mand i Jerlev. Hans Takemoes brugte også året 1853 til at gifte sig, nemlig i Skibet kirke den 9. april 1853 med pigen Ane Margrethe Jensen, som var født i Ruhe i 1831 som datter af husmand Jens Andersen og Karen Pedersdatter. Hans, der ligesom faderen var sognefoged, fik i ægteskabet med Ane Margrethe en søn der blev opkaldt efter farfaderen Hans Peter. Men ak, den unge Hans Peter døde som kun 24-årig af nervegigt i 1879. Hans fader, Hans Takemoes var død 4 år tidligere, så nu sad Ane Margrethe helt alene på gården. Også på en af de andre Jerlev-gårde sad der en enlig – på Nedergaard sad nemlig Jens Nielsen, som også var enkemand. Han giftede sig nu med Ane Margrethe i 1880 og overtog dermed gården. I en årrække frem til 1892 ejede han begge disse gårde, indtil han solgte Nedergaard i 1892. Parret blev på gården til deres død, han i 1908 og Margrethe allerede i 1899. ''1908- 2022'' Næste mand på gården var Laurits Hansen, som købte den på auktion i 1908. Kun seks år senere solgte han den til Hans Larsen Therkelsen, allerede i 1917 solgte han den videre til Laurs Pedersen, som igen samme år solgte til Carl Christian La Cour, som igen solgte til Jes Laurits Nielsen fra Høllund i 1918. Sidstnævnte boede altså på ”Overgaard” i Høllund, og ganske tilfældigt hed denne gård i Jerlev det samme. Jes Laurits var gift med Kirstine Sørensen, tilsammen fik de tre børn, Gunner født i Høllund i 1918, Hans Ernst i 1920 og endelig Charlotte Marie i 1923. Jes Laurits døde pludselig i 1947 og Gunner og Charlotte Marie overtog gården i fællesskab fra 1957. Efter broderens død i 1992 solgte Charlotte Marie gården til sin nevø Karsten Nielsen, der var bosiddende i Højen. Han driver udelukkende planteavl på gården, der nu er på 31 Ha., heraf 3.8 Ha. skov. Charlotte blev boende på gården, hvis stuehus er bygget i 1856 og ombygget i 1925. De øvrige bygninger er alle fra 1920-30’erne. Gården blev revet ned i 2022.