Overgaard


Overgaards hovedbygning var oprindeligt opført i tre etager, men efter en ombygning i 1672 blev den sænket med én etage. Til gengæld blev trappetårnet forhøjet i 1730, hvor spiret også blev tilføjet.

Intro

Nær mundingen af Mariager Fjord ligger herregården Overgaard, hvis hovedbygning, trods flere ombygninger, kan føres tilbage til midten af 1500-tallet. I dag drives Overgaard som et moderne landbrug og med sine knap 2400 ha jord rangerer herregården som et af landets største godser.

''Historien om'' Under sin uddannelsesrejse i 1532 kom den unge adelsmand Jørgen Lykke til Frankrig, hvor han gik i tjeneste ved den franske konges hof. Da han i begyndelsen af 1540’erne vendte tilbage til Danmark begyndte han at samle gods i området syd for Mariager Fjord og i 1545 opførte han herregården Overgaard på jorden fra nogle nedlagte bondegårde, han havde overtaget fra kronen. Slægten Lykke ejede Overgaard frem til 1655 og fra 1661 sad slægten Arenstorff på herregården. I slutningen af 1700-tallet overtog Frederik von Arenstorff godset, som på dette tidspunkt var stærkt forgældet, og det endte med at han i 1799 måtte sælge Overgaard til godsspekulanterne Peter Severin Fønss og Erik Christian Müller. Året efter købte han imidlertid hele Overgaard tilbage, og herregården forblev i slægten Arenstorffs eje helt frem til 1910. Overgaard Gods blev i 1984 købt af milliardæren Alex Brask Thomsen gennem dennes svigersøn Peter Andersen, som fortsat ejer herregården i dag sammen med pantebrevsselskabet Brask Thomsen Stiftung. Overgaard er med sine 2.377 ha jord et af landets absolut største godser. Det er karakteristisk for Overgaards historie, at godset gennem mange århundreder ikke har været udsat for formindskelser eller udstykninger. ''Markante ejere'' 1545-1583: Jørgen Lykke 1661-1689: Frederik von Arenstorff 1710-1739: Frederik von Arensdorff 1984- : Peter Andersen og Brask Thomsen Stiftung Læs mere om Overgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/overgaard-oestjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Overgaards hovedbygning har gennemgået en lang række ombygninger siden Jørgen Lykke lagde grundstenen i perioden 1545-1547, men på trods af disse ændringer fremstår Overgaard stadig som en imponerende renæssanceherregård. Den nuværende nordfløj var også hovedfløj i Jørgen Lykkes trefløjede anlæg, som på daværende tidspunkt stod i tre etager med vægter gang. Overgaard gennemgik to store ombygninger i henholdsvis 1672 og 1730, hvor hovedbygningen blev sænket med én etage, og de to sidefløje blev ombygget i noget afkortet form. Ydermere blev det runde trappetårn i 1730 forhøjet og forsynet med spir og sandstensportal. I 1911-1912 blev hovedbygningen restaureret og ført tilbage til en del af sit gamle udtryk ved arkitekt Mogens Clemmensen. ''Omgivelser'' Den sydligste af Overgaards avlsbygninger er udstyret med en vognport, der sammen med en nyere allé danner en gennemgående akse, som fortsætter nord for hovedbygningen, gennem skoven og ud mod Mariager Fjord. Til Overgaard hører også en anseelig have, med sø, retvinklede stier og tilklippede buske. Vest for hovedbygningen ligger Overgaards store og moderne avlsbygninger med plads til opbevaring samt tørring af korn. ''Bygninger og gods'' 1545-1547: Hovedbygning opført 1672: Ombygning. Hovedfløj sænkes 1730: Ombygning. Tårnet forhøjet og får spir 1911-1912: Restaurering af hovedbygning

''Fakta'' Adresse: Overgårdsvej 28, 8970 Havndal Kommune: Randers Tidligere: Randers amt, Gjerlev herred, Udbyneder sogn Ejer: Brask Thomsen Stiftung og Peter Andersen (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion, skovdrift, jagtudlejning, boligudlejning og biogasanlæg (2017) Størrelse: Ager 1677 ha, eng 66 ha, skov 364 ha andet 308 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://www.overgaardagro.dk/ overgaardagro.dk]

''English'' The impressive renaissance manor Overgaard is situated on the southern side near the mouth of Mariager Fiord. Despite several alterations the main building can be traced back to the middle of the 16th century. Two noble families dominate the history of the manor: from 1545 to 1655 it was the family Lykke, and then from 1661 to 1910 the family Ahrenstorff. Today Overgaard is run as a modern estate which is one of the largest in Denmark.

''Publiceret''