Overformynderiet


Overformynderiet set siden. Overformynderiet


Overformynderiet set forfra. Overformynderiet

Intro

I 1937 flyttede Overformynderiet til en ny bygning overfor Holmens Kirke i København. Det nye hus blev bygget af to af dansk funktionalismes pionerer, arkitekten Frits Schlegel og ingeniøren Ernst Ishøy. Bygningen blev opført som en skeletkonstruktion i jernbeton...

I 1937 flyttede Overformynderiet til en ny bygning overfor Holmens Kirke i København. Det nye hus blev bygget af to af dansk funktionalismes pionerer, arkitekten Frits Schlegel og ingeniøren Ernst Ishøy. Bygningen blev opført som en skeletkonstruktion i jernbeton. Jernbetonen var tidens absolut mest moderne materiale. Den repræsenterede begyndelsen på industrialiseringen af byggeriet, og den havde en række konstruktive evner, som tillod helt nye former og store frie spænd. Mange mente ikke, den nye bygning passede ind i det historiske kvarter ved Holmens Kirke. ''For moderne for manges smag'' Stik imod arkitektens vilje blev huset beklædt med grønlandsk marmor, fordi bygherren ville støtte den nystartede marmorudvinding i Grønland. Huset fik på den måde et mere eksklusivt udtryk end den industrielle karakter, som Schlegel oprindeligt havde planlagt. På trods af marmorbeklædningen opfattede mange funktionalismens mere enkle og knappe form som en provokation, men Schlegel insisterede på at bruge det moderne, funktionalistiske formsprog: ”Vi maa bygge paa samme Maade i Overensstemmelse med vor Tid og med Tidens Strømninger, og det kan ikke være kunstnerisk forsvarligt at paaklistre Huse en ydre tilfældig valgt Stilart”. Flere andre af funktionalismens nybyggerier blev i 1930’erne skældt ud for ikke at tage hensyn til deres omgivelser. Siden er de blevet en del af den danske bygningsarv.