Over Holluf, ved gadekæret, Odense Kommune


Kongesten rejst til minde om Christian den 10.'s 70-årsdag i 1940 ved Over Holluf gadekær


Mindesten over Morten Korch ved Over Holluf gadekær


Mindesten over Morten Korch ved Over Holluf gadekær

Intro

Ved gadekæret i Over Holluf finder man både Kongestenen rejst til minde om Christian den 10.'s 70-årsdag i 1940 samt mindestenen over den danske forfatter Morten Korch.

''Publiceret''