Outrup gamle skole


Den gl Skole Outrup. Nuværende ligkapel og kirkekontor


Outrup GL. Skole. NU kapel og kirkekotor


Outrup GL, Skole. Nu kapel og kirkekontor


Outrup GL. Skole. Nu kapel og kirkekontor

Intro

Indtil 1916 husende bygningen, der er det nuværende kapel og kirkekontor på Birkegade 1, den oprindelige, gamle skole i Outrup, som første gang blev opført i 1741.

Skolens historie
Det ser ud til den første skolebygning er opført 1741. Før den tid var undevisningen foregået på andet sted. Skolen dækkede Outrup Sogn undtagen Søvig, Heltoft, Vttarp, Vester Debel og Øster Debel der hørte til i Lunde Sogn, selvom Outrup lå nærmest.

Degnen Jan Lorents Breum opførte selv udhus på to fag til køer og får og tre fag til til korn og tærskelo.
Han to vidne på at bygningen var hans. Det var opført dels på "gaden" og dels på byens fællesjord.

I 1850 brændte skolen og blev genopført. Der var skole i bygningen indtil 1916 hvor den nye hovedskole blev opført. 1882 blev forskolen opført til aflastning af den gamle skole. Her holdt 1. og 2. klasse til.

Da skolen blev nedlagt i 1916 blev bygningen udlejningsejendom. Under besættelsen måtte den dog tages i brug igen som skole, da besættelsesmagten havde taget hovedskolen.

Kilde: "Outrup Sogn før 1935", side 56-73