Outrup Skole


Outrup Skole


Outrup Skole


Outrup Skole


Outrup Skole


Outrup Skole

Intro

Outup Skole beliggende på Storegade 59 i blev bygget i 1916, og senere udbygget som centralskole i 1958. Skolen hørte under den "Vestjyske Skoleordning" med særlige undervisningsforhold for børnene.

Da den daværende Lunde-Outrup Kommune solgte den fælles asyl og fattiggaard i 1916 blev pengene brugt til at opføre nye skoler i Lunde og Outrup.

Outrup Skoles hovedbygning blev opført 1916, og en del år efter opførtes gymnastiksal og et ekstra klasseværelse.

Skolen hørte under den særlige "Vestjyske Skoleordning", som betød, at børnene i de ældste klasser kun fik undervisning to formiddage om ugen i sommertiden. Om vinterern var det alle hverdage i ugen, også lørdage. Ordningen som var særligt udbredt i landsognene i det tidligere Ribe Amt, sikrede at børnene fortsat kunne hjælpe til med landbruget.

I 1958 blev skolerne i Bahl og Vittarp nedlagt og Outrup Kommunes Skolevæsen blev centraliseret i Outrup. Det hele blev samlet på adressen Storegade 59. Der blev indsat skolebusser til børnene fra de gamle Bahl og Vittarp skoledistrikter. Den gamle gymnastiksal blev fjernet og nye bygninger blev opført. Den "nye" Centralskole blev indviet 24/6 1958. Skolen blev ved den lejlighed Købstadsordnet.

Kilde: " Outrup Sogn efter 1935", side 27