Outrup Gl. Missionshus


Outrup gl. Missionshus

Intro

Huset blev opført 1896 af Indre Mission i Outrup. Huset blev nedbrudt 1979. Grunden blev solgt til Mejeriet. Et Nyt missionshus blev opført i Jernbanegade. Kilde: H:K Kristensen " Ovtrup Sogn" ( " Outrup sogn før 1935") " Outrup Sogn efter 1935"

Indre Mission i Outrup begyndte sit virke 1871, da Missionær Lars Kristensen fra Brejning kom og holdt et møde i skolen. Det blev startskuddet til én af af de folkelige bevægelser i Outrup. Senere kom den grundtvigske bevægelse til. Møderne holdtes for det meste i private hjem, alternativet var skolen, der var ikke forsamlingslokaler i Outrup på det tidspunkt. 1896 kunne man indvie Outrup Missionshus.

Ved missionshusets indvielse 1896 fik Indre Mission i Outrup foden under eget bord. Der var forinden kommet forsamlingshus (se denne). Nu havde sognet to samlingssteder, eet til hver af de folkelige bevægelser, Indre Mision og den grundtvigske bevægelse. Senere kom Outrup Højskolehjem til ( Se Hotel Outrup ). Missionshuset kom til at danne ramme om mange møder og arrangementer. Inden det afløstes af det nye missionshus i Jernbanegade. Hver vinter afholdtes der i en lang årrække "Missionsuge". Missionshuset blev under besættelsen inddraget af værnemagten, der skulle betale 250 kr. pr. måned for brug af huset. I den periode holdtes møderne hos Jens Christensen, Skyhede.