Outrup Forsamlingshus


Outrup Forsamlingshus

Intro

Forsamlingshuset oprettet 1888 blev anvendt til kulturelle møder, gymnastik. Under huset var der hestestald, der bl.a. blev anvendt af kirkegæsterne. Kilde: "Outrup Sogn før 1935", "Outrup sogn efter 1935"

Forsamlingshuset blev oprettet i den periode, hvor der blev bygget mange forsamlingshuse i Danmark. Huset blev brugt til møder og gymnastik. I kælderen under huset var der hestestald, der også blev anvendt af kirkens gæster. Forsamlinghuset mistede sin betydning, da Outrup Højskolehjem blev oprettet 1905. Outrup Kommune overtog huset 1919. Gymnastikken var fortsat i huset også skolens gymnastiktimer indtil 1936, da skolen fik gymnastiksal. Konfirmandundervisningen var også i huset. Under besættelsen brugte tyskerne huset som arrest for tyske soldater. Det blev vistnok kun anvendt en enkelt gang. Forsamlingshuset blev fjernet 1946.