Ouskær 2, Vesterbygård


Vesterbygård 1994

Intro

I Andkær ejerlav gård nr. 12. Har omfattet Vestebygård, matr. nr. 16, Ouskær 2, Skovgård, matr.nr. 17 (nedlagt) og matr. nr. 17d, Andkærvej 207

I 1634 havde gården Hans Terkildsen som fæster, og han afløses før 1651 af Anders Munck. Sidst i 1660erne er gården blevet delt, og der er to fæstere: Niels Andersen og Karen Nielsdatter. – Niels Andersen er (vistnok?) søn af Anders Munck, og Karen Nielsdatter er Anders Muncks 2. Kone. Hun var født i 1630- erne og 20-30 år yngre end sin mand. Da han døde, giftede hun sig i begyndelsen af 1680- erne med Jens Rasmussen, som var jævnaldrende med hende, og de havde så fæstet til
1701. – Anders Muncks datter af første ægteskab, Leene Andersdatter Munck, født 1674, giftede sig i 1701 med Niels Sørensen, født i Vinding i 1660-erne, og de overtog fæstet, men allerede i 1707 døde han, og Leene giftede sig (1707-08) med Hans Bennedsen, født 1679 (vistnok i Vejlby sogn), der således blev fæster indtil 1749, da han døde. – Leene døde i marts 1756. Gårdens bygninger har ligget tæt op ad hinanden, ja måske har enkelte af dem været til fælles brug for begge halvgårde. Men der bliver ved med at være to gårde, så lad os tage dem hver for sig.

Niels Andersen (på den anden halvgård) var først gift med Kirsten Jensdatter, og efter hendes død i 1684 giftede han sig med Anne Gregersdatter, født ca. 1655, og da han døde i 1691, giftede hun sig med Mads Hansen Lund, født ca. 1668 i Vejlby, hvorefter de havde gårdfæstet indtil 1719.
Niels Andersen og Anne havde 3 børn, deraf sønnen Niels Nielsen Skovgaard, født 1691, samtidig med faderens død. – Det er første gang vi møder navnet Skovgaard i forbindelse med slægten, og vi kan ikke sige, hvoraf det kommer, men både gården og familien får efterhånden dette navn.- Niels Nielsen Skovgaard overtog gården i 1719, da stedfaderen (Mads Lund) døde. Han giftede sig ca. 1728 med Anne Nielsdatter Dahl, født 1701. Niels Skovgaard døde i juli 1756, og det har måske
fremskyndet datterens bryllup. Dorthe Nielsdatter var født 1738 og giftede sig 7.7.1758 med Thomas Jensen, født 1730, og han kaldte sig derefter Skovgaard. De havde gården, til han døde i januar 1801.
Deres søn, Jens Thomsen Skovgård, født 1769, overtog gården i forbindelse med sit bryllup 5. august 1803 med Maren Nielsdatter, født 1786. Om det har været selveje, ved vi ikke, men i modsætning til de fleste andre i byen var ingen af de to halvgårde i selveje ved folketællingen i 1787. – Det har nok været Nebbegårds ejendom, for 3.3.1792 sælger Bolvig på Nebbegård en gård til Hans Bendixen (se senere). Og derefter noteres samme Bendixen for en gæld i kongelige penge på ca. 300 rdl.
Jens Thomsen døde, og Maren (født 1785) giftede sig 15. december 1810 med Lauritz Pedersen (Skovgård), født 1780. De har så gården, til han dør af brystsygdom i marts 1845. Maren døde 27. juli 1849. Og så skal vi lige have Hans Bennedsens halvgård med.- Efter hans død i 1749 overtog
sønnen Bendict Hansen, født 1716, gården. Han giftede sig året efter med Anne Rasmusdatter,
født ca. 1718. Deres søn Hans Bendictsen blev født i foråret 1753. Han giftede sig 2.7.1784 med Barbara Pedersdatter, født 1762 i Gauerslund, og de overtog samtidig gården, hvor hans forældre derefter var på aftægt til deres død, Anne i 1790, og Bendict i januar 1800.

Skovgård fik ved matrikuleringen i 1820erne matr. nr. 17, og den anden halvgård, der nu
hedder Vesterbygård, fik nr.16. Fra ca. midt i 1800-tallet var der kun tale om én gård. Gården bestod af tre længer med 39 fag samt 5 fag bryggerhus og 9 fag gadehus, som i alt i 1793 blev vurderet til 500 rdl. Hans Bendixen døde 5. februar 1797, og et halvt år senere giftede Barbara sig med Hans Jensen, søn fra gård nr. 11 og født 1769. De fik i 1798 sønnen Hans Hansen Bundgård. Gården blev ombygget, og i 1807 er der tre længer med 44 fag, takseret til 1300 rdl. Hans Hansen Bundgård giftede sig 14. november 1829 med Maren Pedersdatter, født Vesterbygård, Ouskær 2.
1807, og de har vel overtaget gården samtidig. Forholdet mellem ægtefællerne må nok ikke
have været så godt, for i 1850 sidder hun på gården som fraskilt. Sønnen Peder Hansen Bundgård (født 4.6.1831) giftede sig dog 29.10.1852 med Ane Marie Cecilie Frank fra Vejlby, og de overtog gården. Engang i 1880erne fraskilte Anne Marie og Peder Bundgård et stykke jord af marken, matr. 17d, beliggende øst for vejen mod Munkebjerg, og byggede en ejendom der (Andkærvej 207).
I 1897 solgtes gården til Damus Møller fra Holstebro-egnen. Han var en ældre mand, da han kom hertil (ca. 67 år), og om det er ham, eller det er efterfølgeren fra 1909, Jens Carl Jensen, der har satset forkert, er ikke godt at sige. Allerede i marts 1910 kom gården på tvangsauktion, hvor den købtes af den hidtidige forpagter på Hvilsbjerggård, Jens Peter Albæk, født 31. oktober 1865 i Albæk på Randers-egnen. Han var gift med Rasmine Marie Jørgensen Højrup, født 25. juli 1877.
Den 26. september 1913 brændte gården, men den blev genopført på så at sige den samme
plads. Der var ca. 60 td. land jord, 26. marts 1926 døde Peter Albæk, og hans enke drev så
gården til sin død i 1939. Da blev den overtaget af sønnen Jørgen Albæk, født 26.7.1911.

Han blev gift 8.7.1939 med Dorthea Ladegård, datter af Pagh Ladegård fra gård nr. 6, født 14.2.1910. Da Pagh døde i 1960, blev hans gård faktisk nedlagt, og Albæk fik størsteparten
af jorden lagt til sin gård (64 td. land), så der blev 115 td. land + skov. I 1975 har Albæk villet sælge gården. Han og hustruen købte et hus på Helgesvej i Børkop.
Gården og jorden blev udlejet hver for sig, indtil de i 1992 solgte for 3,9 mio. kroner til
Vagn Clausen på Andkær Østergård. Han bruger selv jorden, men udlejer bygningerne
undtagen en smule, som han selv anvender.- Jordtilliggendet var på 115 td. land uden skov,
som familien beholdt ved salget. Men så har Vagn Clausen i 1998 købt ca. 30 td. land jord
fra gården ”Lykkegård” og lagt dem under Vesterskovgård, som derved er oppe på ca.
145 td. land – en god hjælp for en stor svineproducent

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005