Otterup


Landsbyen Otterup på Fyn. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Otterup på Fyn. Otterup Kro. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Otterup på Fyn. Midt i billedet ses Otterup Mejeri. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Otterup er nævnt første gang 1427 i formen Ottorp. Forleddet er en form af mandsnavnet Otti. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.