Ottersbøl domænegård


Ottersbøl domænegård. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Ottersbøl domængegård var en gård, der var ejet af den preussiske stat før 1920. Her blev der indsat tysksindede forpagtere.

Ottersbøl Domænegård var i 1800-tallet eje af forskellige danske ejere, men blev i 1896 solgt til pastor Jacobsens Kreditbank Skærbæk. Efter at banken kom i vanskeligheder blev gården overtaget af den preussiske stat og omdannet til domænegård.

Gården nedbrændte i 1901 og blev derefter genopført i preussisk stil. Arealet var i begyndelsen på 31 ha, men nåede op på 82 ha efter jordopkøb i perioden 1903-08.

I 1920 blev gården overtaget af den danske stat og blev i 1922 forpagtet til dansksindede. I 1930 kom gården i privateje. Samtidig blev gården delvist udstykket og de udstykkede jorder blev tillagt en række andre gårde, som derved fik mere jord. I 1944-45 blev der indkvarteret 60 italienske krigsfanger på gården. De boede i svinestalden, og faldt i øvrigt godt til i byen.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Ingvert Møller Terkildsen: De sønderjyske domænegårde, Aabenraa 2001.